• Lyžiarsky výcvik - potrebné tlačivá

   11.01.2019 09:21
   Vážení rodičia!

   Každý účastník lyžiarskeho výcviku je povinný pred nástupom (do 22.1), odovzdať tlačivo: vyhlásenie o bezinfekčnosti, lekárske potvrdenie o spôsobilosti a prehlásenie o náhrade škody ako aj kópiu preukazu poistenca. Info a tlačivo na stiahnutie je pod textom. 
   Vyhlásenia LVK
   Informácie k LVK
  • OZNAM PRE RODIČOV

   10.12.2018 12:34

   Milí rodičia, 

    v stredu 12.12. 2018 o 16,00 ste srdečne pozvaní na vianočnú akadémiu  žiakov 1.stupňa. Boli by sme radi, ak by ste v tento deň autá nechali doma a radšej si kultúrny zážitok spojili s prechádzkou. Pravdaže nie všetkým sa to podarí. A práve preto vám, milí rodičia, v tento deň na parkovanie sprístupnime aj zadný dvor. Preto prosíme všetkých šoférov, aby v podchode neparkovali. Vyhneme sa tak zbytočným kolíziám. 

    Tešíme sa na vás.

    

   Mgr. Mária Hronská
   riaditeľka

  • Dôležitý oznam - ŠKD

   06.12.2018 12:03

   VÁŽENÍ RODIČIA,

   všetky platby za ŠKD v tomto kalendárnom roku treba uhradiť do 12. 12. 2018. Skontrolujte si, prosím, či máte uhradené všetky poplatky. Platby za obdobie január – jún sa budú uhrádzať  od januára 2019.