• Triedne aktívy

   09.09.2019 21:21

   2. septembra 2019  / pondelok/ 1.ročník  o 16,00hod./

   16. septembra 2019 /pondelok/ 2.-9.ročník

   18. novembra 2019  /pondelok - informatívny/

   13. januára 2020   /pondelok /

   16. apríla 2020     / štvrtok - informatívny/

   11. júna 2020   / štvrtok /

   Prvý stupeň má TA o 16.30, druhý stupeň o 17.00. 

  • Zber papiera

   Zber papiera

   17.06.2019 16:12

   V dňoch od 19.6. do 26.6. 2019 bude na školskom dvore prebiehať zber papiera. Zviazaný papier môžete odovzdať medzi 7:00 - 7:45 na zadný dvor, kde bude umiestnený kontajner.
   Ďakujeme. 

  • NÁVRH VZN BRATISLAVA - STARÉ MESTO

   10.06.2019 08:46
   Na stránke Starého Mesto pribudlo VZN "o príspevku na činnosť školského klubu detí a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov stravovania a režijných nákladov v zariadení školského stravovania", ktoré môžete pripomienkovať do 25.06.2019
   Čítaj viac

    
  • Oznam pre rodičov budúcich prvákov

   20.05.2019 18:53
   Vážení rodičia,
   Rozhodnutie o prijatí/neprijatí Vášho dieťaťa do prvého ročníka v šk. roku 2019/2020 si môžete vyzdvihnúť v kancelárii tajomníčky školy. 
   K dispozícii sme Vám od 21. mája do 24. mája 2019 v čase od 9,00 do 15,00 hod a v stredu 22. mája od 9,00 do 16,00 hod. 
   Mgr. Mária Hronská
   riaditeľka školy   
  • Oznam

   27.04.2019 14:14

   Vážení rodičia,

   Sledujte prosím web stránku školy www.zsgrosslingova.sk , na ktorej bude zverejnený dátum, kedy sa máte dostaviť na riaditeľstvo školy a prevziať si rozhodnutia o prijatí/ neprijatí žiaka do 1.ročníka.

    Za pochopenie ďakujem.

   Mgr. Mária Hronská

    riad. školy