• Testovanie 5

   15.11.2019 08:22

   Dňa 20.11.2019 sa na škole uskutoční  Testovanie 5. 

   Žiaci 6.- 9. roč. majú v tento deň štúdium na doma a sú odhlásení z obedov. 

   Vyučovanie žiakov 1. - 4. r. prebieha podľa rozvrhu hodín.

                                                               Mgr. M.Hronská 

                                                                       riad.školy

  • Pozvánka

   14.11.2019 12:13
  • PASOVAČKA PRVÁKOV

   04.11.2019 12:54

   POZOR!  POZOR!

    

   Na známosť sa všetkým dáva, že dňa

    

   6. novembra 2019 o 16,30 hod.

    

   sa uskutoční slávnostný ceremoniál prijímania žiakov

   1. ročníka našej školy

   do cechu  žiakov Starého Mesta

   v telocvični školy.

   Pozývame všetkých rodičov, starých rodičov a priateľov školy na

   túto slávnosť pasovania.

   Tešíme sa na Vás!

    

   Vaše deti a pedagógovia školy