• Úspech žiakov z krúžku Tvorivé čítanie v súťaži časopisu Slniečko

     • Žiaci z krúžku Tvorivé čítanie sa úspešne zapojili do súťaže časopisu Slniečko na tému "S kým a prečo si rád čítam". Ich príbehy o čítaní s blízkymi, plné úprimnosti a kreativity, zaujali porotu a dosiahli skvelé umiestnenia. V silnej konkurencii naši žiaci vynikli a nedávno obdržali cenu, ktorá im bola slávnostne odovzdaná. Toto uznanie je pre nich veľkou motiváciou a potvrdením, že ich láska k čítaniu má zmysel. Gratulujeme všetkým zúčastneným za ich vynikajúce výsledky a ďakujeme im za inšpiratívne príbehy. Sme hrdí na našich žiakov a tešíme sa na ďalšie čitateľské dobrodružstvá! (K.S.)

     • Úspech v celoslovenskej súťaži so SMARTBOOKS

     • Pozvánku do Grand Finále Siene slávy 2024, ktorá sa konala v utorok - 18. JÚNA 2024 o 7:30 v Žiline v hoteli Holiday Inn dostal žiak 2.C Alfonso Pérez Ďurica. Počas roka aktívne plnil úlohy v SMARTBOOKS vďaka čomu dosiahol vysoké skóre. Získal úžasné druhé miesto a my mu touto cestou gratulujeme. (K.S.)

     • Motýlia záhrada láka farebnou nádherou - ŠKD

     • Začiatkom apríla 2024 otvorili v Bratislave na Ventúrskej ulici expozíciu, ktorá zaujme každého návštevníka. Nenápadný vchod s upútavkou priláka všetkých milovníkov motýľov. Po vstupe do vnútorných priestorov sa ocitnete v krajine zázrakov. Motýle sú všade – na stenách, rastlinách, kvetoch, pri jazierku, na zemi, vo vzduchu alebo pri napájadlách. Ak máte šťastie, sadnú si aj na vás. Autori expozície sa inšpirovali knihou Alica v krajine zázrakov. Stretnete tu postavy a hrdinov knižky v neživej podobe. Pestrofarebné motýle rôznej veľkosti majú svoj domov v tropických dažďových pralesoch Južnej Ameriky, ale aj v Severnej a Strednej Amerike a v Ázii. Rozpätie ich krídiel je od 7,5 cm do 20 cm. Živia sa kvetovým nektárom alebo ovocím. Môžete ich pozorovať, ako lietajú, skrývajú sa a odpočívajú. Najväčší motýľ na svete je Atlas Attacus s rozpätím krídiel 25 až 30 cm. Žije iba päť dní. Tento motýlí raj 14. mája navštívili deti VI. oddelenia ŠKD (2. C). Vo vitríne sme pozorovali nehybné i hýbajúce sa kukly, v ktorých drieme nový motýlí život. Boli sme svedkami zrodu motýľa v poslednom štádiu vyliahnutia.                                                                                                                                                          M.D.

     • Staromestská šifrovačka 2024

     • Žiaci našej školy (4 žiaci a 1 žiačka z  9. ročníkov) sa zúčastnili nultého ročníka Staromestskej šifrovačky 2024. Projekt podporili: Mensa Slovensko, BA- Staré mesto, Nadácia ZSE a spol. NaruraMed pharmaceuticals.

      Žiaci navštívili sedem stanovíšť  podľa zadaných súradníc:

      1. Hradný vrch

      2. Somársky vrch (Hradná studňa)

      3. Bôrik 

      4. Holý vrch (Machnáč)

      5. Slavín (Nebeský štít)

      6. Murmannova výšina

      7. Kalvária

      Na miestach plnili zadané úlohy. Z každého miesta museli poslať správu.

      Žiaci takto poznávali svoje mesto a jeho históriu formou zážitkového vyučovania. Výsledkom šifrovačky bol názov Sedem pahorkov Starého Mesta.

      V ZŠ Hlboká bolo vyhodnotenie, žiaci dostali diplomy a darčeky. Pozreli si krátku prednášku historika Ivora Švihrana, ktorý porozprával o histórii a zaujímavostiach siedmich pahorkov Starého Mesta. 

                                                                                                                                                                                 D.H.

     • Výlet loďou - 4.B

     • Piatok 24. mája 2024 žiaci 4.B  s triednou učiteľkou Mgr. Vičanovou a asistentkou učiteľa Mgr. Humayovou zažili úžasný výhľad na historickú časť Bratislavy, jej nábrežie, Bratislavský hrad až po Devín. S príjemným teplým vetrom vo vlasoch, ktorý odvial starosti, utužil vzťahy a privial zážitky na krytej otvorenej hornej palube lode a výborným slnečným počasím sa výlet vydaril. V skvelej nálade sme pokračovali prehliadkou Devína. Vrátili sme sa naspäť opäť loďou.

     • Slávik Slovenska 2024 - postup do celoslovenského kola

     • V stredu, 5. júna 2024 sa naša žiačka Karolína N. /6.C/ zúčastnila krajského kola speváckej súťaže Slávik Slovenska 2024, kde v silnej konkurencii získala 1. miesto v II. kategórii a tým si vybojovala postup do celoslovenského kola, ktoré sa bude konať 27. júna 2024. Ďakujeme za reprezentáciu školy a srdečne gratulujeme!

     • Krásny úspech v medzinárodnom kole súťaže „Tvoríme vlastnú knihu 2024“

     • O ďalší krásny úspech vo výtvarnej súťaži sa zaslúžila naša šikovná a talentovaná výtvarníčka Lejka D. /9.A/. Po víťazstve v národnom kole súťaže „Tvoríme vlastnú knihu“ bojovala so svojou knihou „Posledná kvapka“ o umiestnenie v medzinárodnom kole.  A aj tu sa jej podarilo napokon uspieť. V kategórii deti od 13 – 16 rokov bola jej kniha ocenená úžasným 2. miestom. Lejke srdečne blahoželáme a ďakujeme za krásnu reprezentáciu školy!  

     • Úspech v medzinárodnej výtvarnej súťaži „Zelený svet“

     • Slovenská agentúra životného prostredia organizovala 28. ročník medzinárodnej súťaže umeleckej tvorivosti detí. Umelecké stvárnenie ústrednej témy tohto ročníka „Teplo môjho domova“ bola pre deti nepochybne výzva. Do súťaže prišlo 1637 výtvarných prác a máme veľkú radosť, že našej výtvarníčke Lenke B. /6.B/ sa podarilo s prácou „Keď som šťastná“ zvíťaziť v kategórii Základná škola 2. stupeň ZŠ. Lenke srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalšie krásne diela!

     • Maľovanie na tričká

     • V 7.B triede sme pokračovali v projekte Tvorím, teda som, zdravá duša školy. Projekt realizujeme v spolupráci s OZ Moje šťastné dieťa. Žiaci v tvorivej a radostnej atmosfére maľovali na tričká podľa vlastnej fantázie, prípadne použili šablóny. Sme rady, že sme mohli zapojiť popri žiakoch ŠKD aj starších žiakov 2. stupňa.      D.H.

     • Výtvarná práca našej žiačky na titulke STAROMESTSKÝCH NOVÍN

     • Aj tento rok Miestny úrad Bratislava-Staré mesto vyhlásil výtvarnú súťaž „Staňte sa hviezdou Staromestských novín“. Do súťaže sa mohli zapojiť deti vo veku 11 až 15 rokov a ich úlohou bolo vytvoriť výtvarnú prácu na tému: „Zelené oázy v Starom Meste“ alebo „Môj naj strom v Starom Meste“. Na titulku napokon redakcia novín vybrala maľbu našej výtvarníčky Lenky B. /6.B/. Lenka za svoju prácu získala knižné darčeky a aj lístky na plavbu vyhliadkovou loďou po Dunaji. A ak budete listovať aktuálne júnovo-júlové číslo, okrem Lenkinej práce v ňom zaiste objavíte aj práce ďalších našich výtvarníčok, a to Carlottky S., Julky S. /obe 6.B/ a Emky Č. /5.A/, ktoré boli taktiež ocenené knižnými darčekmi. Dievčatám srdečne blahoželáme!

     • Úspech v celoslovenskom kole výtvarnej súťaže VESMÍR OČAMI DETÍ 2024

     • Slovenská ústredná hvezdáreň v spolupráci s hvezdárňami, okresnými astronomickými kabinetmi a ďalšími inštitúciami organizovala už 39. ročník postupovej výtvarnej súťaže Vesmír očami detí 2024. Práca našej žiačky Táničky M. /5.A/ po víťazstve v okresnom kole postúpila do celoslovenského kola, kde bola v silnej konkurencii žiakov 5.-9. ročníka zaradená medzi víťazné práce. Tánička bola zároveň najmladšou ocenenou účastníčkou v tejto kategórii. Ocenenie si prevezme 5. júna v Slovenskej ústrednej hvezdárni v Hurbanove. Tešíme sa z krásneho úspechu!

     • Úspešné okresné a krajské kolo v atletike

     • Dňa 20. mája sa v areáli FTVŠ konalo okresné kolo v atletike žiakov a žiačok. Dievčatá získali 2. miesto vo vrhu guľou (Agnes F. z 9.A) a prvenstvo v skoku do výšky (Lea F. z 8.A).

      Chlapcom sa podarilo obsadiť 3. miesto v skoku do diaľky a vo vrhu guľou. Oba výkony predviedol Daniel H. z 9.B. V behu na 60 m sa Alexander Á. z 9.A umiestnil na 2. mieste. Vyvrcholením podujatia bol štafetový beh na 4x60m. Chlapci v zložení Alexander Á., Leonard G. (9.A), Daniel H. a Mykyta Bychok (8.B) nenašli rýchlejšiu štvoricu a zvíťazili.

      Presne o týždeň, 27. mája  sa na tom istom mieste stretli všetky víťazné školy a jednotlivci z okresných kôl, aby zabojovali o titul majstra bratislavského kraja. Nechýbala tam ani naša Lea F., ktorá sa slušným výkonom v skoku do výšky umiestnila v strede zúčastnených pretekárok.

      Obrovskú radosť nám spôsobila naša štafetová „štvorica“, ktorá predviedla ukážkové odovzdávanie kolíka v plnom šprinte a zvíťazila aj na krajskom kole s časom 30,26s.

                                                                                                                                                                                  R.K.

     • Projekt MRAVCE

     • Naši druháci z 2.A, 2.B a 2.C sa nedávno zapojili do projektu o mravcoch, ktorý im otvoril dvere do fascinujúceho sveta týchto malých tvorov. Učili sa o rôznych druhoch mravcov, ich životných cykloch a štruktúre mravenísk. Vytvárali modely mravenísk a výsledky svojho projektu prezentovali spolužiakom. Projekt bol pre deti zábavným a poučným zážitkom, ktorý ich motivoval k ďalšiemu objavovaniu prírody. Pozrite si ich výtvory.

      K.S.

     • Spoznávame exotické krajiny a ich kultúru

     • Žiaci 1. A, 1. B a 2. C sa zúčastnili na druhom interaktívnom projekte "Spoznávame exotické krajiny a ich kultúru." Opäť nás navštívila cestovateľka teta Danka Kališová a deťom priblížila krajinu Srí Lanka, ktorá leží na ostrove Cejlón v Indickom oceáne. Ďakujeme.

     • Deň v znamení pásikov

     • Keďže deťom v Školskom klube detí Veľká noc a prázdniny nedovolili patrične osláviť bláznivý no veľmi obľúbený prvý apríl, pani vychovávateľky a vychovávatelia sa rozhodli tento mesiac aspoň poriadne bláznivo ukončiť. Úlohou všetkých – či už detí, vychovávateľov či dokonca ochotných učiteľov – bolo obliecť sa do pásikavého oblečenia. A aj sa im to podarilo! Tak schválne, skúsite spočítať, koľko tých pásikov sa na fotkách nachádza?

     • Rozprávky z Vlčích hôr

     • V najvzdialenejšom kúte východného Slovenska pri hraniciach s Poľskom a Ukrajinou leží Národný park Poloniny. V tomto čarovnom kúte panenskej prírody žijú vlky, rysy, medvede a množstvo iných živočíchov. V lesoch sa preháňajú zubry a môžete tam vidieť najkrajšiu nočnú oblohu na Slovensku. V prostredí Vlčích hôr sa odohráva príbeh Čemerák hrbatý z pera Elišky Tulenkovej. V marcovom čísle časopisu Slniečko si ho prečítali aj deti VI. oddelenia ŠKD (2.C). Príbeh o Ivanovi, ktorého všetci nazývajú Čemerák hrbatý, lebo mal hrb a čemericu za klobúkom, je smutný a dojímavý so šťastným koncom. Pochádza z knihy Rozprávky z Vlčích hôr, ktorá vznikla podľa príbehov detí prihlásených do súťaže o najkrajšiu rozprávku z Vlčích hôr v Národnom parku Poloniny. V májovom čísle Slniečka sme si prečítali, že sme za správnu odpoveď na súťažnú otázku získali túto čarokrásnu knihu. Kniha Rozprávky z Vlčích hôr je jedna z mnohých, ktoré sa pýšia titulom Najkrajšia kniha Slovenska. Výstavu s rovnomenným názvom a ďalšími najkrajšími knihami Slovenska za rok 2023 si môžete pozrieť v Bibiane do 17. júna 2024.                                                                                                       M.D.

     • Učenec s veľmi dlhým menom

     • V 428. časti relácie Bola raz jedna povesť, ktorú vysiela Slovenský rozhlas každú nedeľu ráno, si deti VI. oddelenia ŠKD (2. C) vypočuli príbeh o návšteve zázračného lekára Paracelsa vo Viedni v roku 1538. Lekár, filozof a alchymista, ktorého celé meno je Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim, pochádzal zo Švajčiarska. Počas svojho života pochodil mnohé európske mestá a v roku 1537 navštívil Bratislavu. Svedčí o tom pamätná tabuľa na priečelí Primaciálneho paláca. Vo štvrtok 25. apríla 2024 sme sa vydali na Primaciálne námestie, aby sme sa o tom presvedčili. Tu je dôkaz.                                                   M.D.

     • Svet je čiernobiely aj pestrofarebný

     • Viete, ako vzniká čierna farba? Čo sú mimikry? Ako vplývajú farby na človeka, zvieratá a rastliny? Ako vzniká dúha? Majú vône farbu? Na tieto a mnohé iné otázky nájdete odpovede na výstave Laboratórium farieb v Bibiane. Vo štvrtok 18. apríla ju navštívili aj deti VI. oddelenia ŠKD (2. C). Ľudia od nepamäti vnímali farby. Skrášľujú si nimi príbytky, odev, rôzne predmety. Farebne vnímajú vône i hudbu. V prírode nájdeme všetky odtiene farieb, najrozšírenejšia je zelená. Malý farebný zázrak sú mimikry. Je to schopnosť niektorých živočíchov chrániť sa tak, že sa prispôsobia svojmu okoliu farbou kože alebo srsti, prípadne tvarom tela. Isaac Newton bol nielen anglický fyzik a matematik, ale venoval sa aj optike. Ako prvý identifikoval farby dúhy. Jednotlivé miestnosti boli venované trom základným farbám – žltej, červenej a modrej. Na výstave si deti vyskúšali, akú farbu majú vône, oddýchli si v zelenom svete prírody. V modeli srdca nadživotnej veľkosti naplno vnímali jeho pravidelné búšenie. Pomocou špagátika rozhýbali vodnú hladinu a pozorovali jej odraz na strope. Hádali, koľko odtieňov má obrázok mora – od bielej cez svetlomodrú až po tmavomodrú farbu. V tvorivej dielni s názvom Mimikry vytvorili obrázok, v ktorom sa ukrýva niekoľko chameleónov. Chameleón mení farbu podľa prostredia, v ktorom sa nachádza. Nájdete ich všetky?                                                                                                       M.D.