Školský špeciálny pedagóg

   • Školský špeciálny pedagóg

   • Školský špeciálny pedagóg na základnej škole: 

    • poskytuje odbornú starostlivosť vzdelávajúcim sa formou integrácie,
    • podieľa sa na vypracúvaní individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu vzdelávania dieťaťa a na jeho výchove a vzdelávaní,
    • poskytuje individuálne špeciálno-pedagogické, terapeutické a rehabilitačné služby,
    • poskytuje konzultácie, odborné poradenské služby a metodickú pomoc pedagógom,
    • spolupracuje s výchovným poradcom, s poradenskými zariadeniami.
     
     
     

    Kontakt:

    Mgr. Diana Kuthanová
    diana.kuthanova@zsgrosslingova.sk
    +421 2 5292 3482

     

    Konzultačné hodiny: