• Mgr. Žofia Kopálová
   • Mgr. Žofia KopálováUčiteľka
    Triedna učiteľka: VIII.B
    zofia.kopalova@zsgrosslingova.sk
   • Mgr. Katarína Koreňová
   • Mgr. Katarína KoreňováUčiteľka
    Triedna učiteľka: II.B
    katarina.korenova@zsgrosslingova.sk
   • Mgr. Zuzana Kubíková
   • Mgr. Zuzana KubíkováUčiteľka
    Triedna učiteľka: II.A
    zuzana.kubikova@zsgrosslingova.sk
   • Mgr. Matúš Lauko
   • Mgr. Matúš LaukoUčiteľ
    Triedny učiteľ: VIII.A
    matus.lauko@zsgrosslingova.sk
   • Mgr. Ružena Liptáková
   • Mgr. Ružena LiptákováUčiteľka
    ruzena.liptakova@zsgrosslingova.sk
   • Mgr. Ivan Macho
   • Mgr. Ivan MachoUčiteľ
    Triedny učiteľ: I.B
    ivan.macho@zsgrosslingova.skWeb stránka
   • Mgr. Nina Mojžitová
   • Mgr. Nina MojžitováUčiteľka
    Triedna učiteľka: IX.A
    nina.mojzitova@zsgrosslingova.sk
   • Mgr. Gohar Pogosian
   • Mgr. Gohar PogosianUčiteľka
    gohar.pogosian@zsgrosslingova.sk
   • Mgr. Milan Rusnák
   • Mgr. Milan RusnákUčiteľ
    Triedny učiteľ: VIII.C
    milan.rusnak@zsgrosslingova.sk
   • Mgr. Katarína Seňanová
   • Mgr. Katarína SeňanováUčiteľka
    katarina.senanova@zsgrosslingova.skWeb stránka
   • Mária Tomašovičová
   • Mária TomašovičováVychovávateľka
    maria.tomasovicova@zsgrosslingova.sk
   • Mgr. Magdaléna Vičanová
   • Mgr. Magdaléna VičanováUčiteľka
    Triedna učiteľka: IV.C
    magdalena.vicanova@zsgrosslingova.sk
   • Mgr. Lívia Drančáková
   • Mgr. Lívia DrančákováUčiteľka
    livia.drancakova@zsgrosslingova.sk
   • Mgr. Zuzana Horváthová, Ing.
   • Mgr. Zuzana Horváthová, Ing. Školská psychologička
    zuzana.horvathova@zsgrosslingova.sk
   • Zuzana Janečková
   • Zuzana JanečkováVychovávateľka
    zuzana.janeckova@zsgrosslingova.sk
   • Mgr. Daniela Josayová
   • Mgr. Daniela JosayováVychovávateľka
    daniela.josayova@zsgrosslingova.sk
   • Mgr. Daniela Josayová
   • Mgr. Daniela JosayováAsistentka učiteľa
    daniela.josayova@zsgrosslingova.sk
   • Ivona Kadnárová
   • Ivona KadnárováVychovávateľka
    ivona.kadnarova@zsgrosslingova.sk
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
   • skola@zsgrosslingova.sk
   • +421 2 5292 3482
   • Grösslingová 48, 811 09 Bratislava
   • 31810993
   • 2021687118
   • Mgr. Mária Hronská riaditelka@zsgrosslingova.sk 0915 724 351
   • Mgr. Michaela Hrnčiarová michaela.hrnciarova@zsgrosslingova.sk 0915 724 350
   • Michaela Vrabková +421 2 5292 3750 zsgrosba.ms@gmail.com
   • Ing. Monika Hatalová vychovnaporadkyna@zsgrosslingova.sk
   • Ing. Eva Ťažká +421 2 5296 8417 zsgrosba.sj@gmail.com
   • PhDr. Marcela Duchková marcela.duchkova@zsgrosslingova.sk 0903 873 284
   • Mgr. Diana Kuthanová diana.kuthanova@zsgrosslingova.sk +421 2 5292 3482
   • Mgr. Zuzana Horváthová zuzana.horvathova@zsgrosslingova.sk tel. kontakt: +421 2 5292 3482