• Mesiac úcty k starším

     • JESEŇ je  farebne krásne ročné obdobie. Práve preto sa hovorí o ľuďoch, ktorí majú sfarbené

      vlasy do biela/strieborna , že prežívajú  jeseň života. A čo znamená jeseň života ? Porozprávali sme si s deťmi v 4.B o tomto slovnom spojení, čo všetko znamená.

      Vážiť si starých rodičov, prarodičov aj keď ich chôdza nie je taká bystrá ako detská chôdza, aj keď šálka s čajíkom vypadne z trasúcich sa rúk......

      Po rozhovore s deťmi, ktoré vedeli o jeseni života veľa,  ktoré sú všímavé a milujú svojich starých rodičov sme vytvorili z farebného lístia zo stromov kvietok v tvare malej ružičky. / fotogaléria/

                                                                                                                 

                                                                                                  vych. Majka Tomašovičová

                                                                                            


      Mesiac úcty k starším - Obrázok 1
     • Múzeum Holokaustu v Seredi

     •  Dňa 23. októbra navštívili žiaci 9.A a 9.B triedy pod vedením p. uč. Lauka a p. uč. Hlockého Múzeum Holokaustu v Seredi, ktoré vzniklo v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora. 

      Autentické miesto viažuce sa k tragickému obdobiu vojnovej Slovenskej republiky a jej politiky voči židovskej menšine, zanechalo hlboké a znepokojivé dojmy v duši každého účastníka exkurzie.

       V múzeu sú vystavené dobové fotografie, dokumenty a predmety súvisiace s prenasledovaním Židov na Slovensku. Táborom v Seredi prešlo približne 16 000 príslušníkov tejto menšiny. Väčšina z nich neskôr zahynula v nemeckých koncentračných táboroch v Poľsku.

     • Múzeum kultúry karpatských Nemcov

     • Žiaci 8.A a 8.B triedy sa pod vedením pedagógov p. Mojžitovej a p. Hlockého zúčastnili exkurzie v Múzeu kultúry karpatských Nemcov.

      Zoznámili sa s bohatstvom ich hmotnej a duchovnej kultúry, v priestoroch múzea si pozreli náučný film o tragickom osude viac než 130 000 príslušníkov tejto menšiny po Druhej svetovej vojne, ktorých predkovia žili na našom území viac než 700 rokov. Osada Zuckermandl sa nachádzala v južnej časti bratislavského Podhradia, približne medzi hradným bralom a Dunajom. V dnes už neexistujúcej osade žili Bratislavčania, ktorí sa venovali rybolovu, ale mnohí sa živili aj ako lodníci, či lodní tesári. Práve histórii tejto mestskej štvrti bola venovaná druhá časť exkurzie.

     • Druhákov navštívila huslistka

     • Vo štvrtok 18. 10. nás poctila svojou návštevou pani Janka Černá, členka Slovenskej filharmónie. Je to maminka našej druháčky Hanky. Prezentovala nám svoje povolanie, ukázala deťom svoje krásne husle a porozprávala nám, z čoho sa tento hudobný nástroj vyrába. Deti sa dozvedeli, čo všetko musela urobiť, aby mohla byť skutočnou huslistkou. Pani Janka nám na svojom čarovnom nástroji zahrala a to sa všetkým veľmi páčilo. Na záver si deti vyskúšali detské husličky. Hanka bola na svoju mamu pyšná a spolu so Samkom sa za všetkých druhákov poďakovala.

    • Kino - ŠKD
     • Kino - ŠKD

     • V stredu
      24. 10. 2018
      o 14.00 hod.
      kino LUMIÈRE
      film
      P S Í  D E T E K T Í V
      vstupné 2,50 €
      film trvá 92 minút
    • Pasovačka prvákov
     • Pasovačka prvákov

     • POZOR!  POZOR!

       

      Na známosť sa všetkým dáva, že dňa

       

      23. októbra 2018 o 16,30 hod.

       

      sa uskutoční slávnostný ceremoniál prijímania

      žiakov 1. ročníka našej školy

      do cechu  žiakov Starého Mesta

      v telocvični školy /budova 1.stupňa/.

       

      Pozývame všetkých rodičov, starých rodičov a priateľov školy na túto slávnosť pasovania.

       

      Tešíme sa na Vás!

       

      Vaše deti a pedagógovia školy

    • Zber papiera
     • Zber papiera

     • Od 22.10. do 26.10. 2018 bude prebiehať zber papiera. Zviazaný papier môžete odovzdať každé ráno od 7,15 do 7,50 na zadnom dvore. Pozor, odovdzáva sa len papier, nie kartóny.   

     • TRETIACI V BANÍCKOM MÚZEU

     • 10. októbra v krásne slnečné ráno sme sa vybrali so žiakmi 3.A a 3.B triedy na exkurziu do Pezinka.  Privítali nás a sprevádzali baníckou expozíciou páni: Ing. Jozef Mišuta a Štefan Granec. Poskytli žiakom informácie o predmetoch súvisiacich s ťažbou rúd, pozreli sme si staré fotografie, mapy banských diel, výstavu minerálov, fosílií a hornín z Malých Karpát.  Zaujal nás aj krátky film, ktorý približoval banskú činnosť. V záujme úspechu svojej činnosti, aby baníci rýchlo a šťastne objavili bohaté nálezy rúd a odvrátili mnohoraké nebezpečenstvá číhajúce na nich v hlbinách zeme sa modlili k svätej Barbore.  Svätú Barboru považovali za pani v podzemí a svoju ochrankyňu.

                                                                                                          Mgr. Magdaléna Vičanová

     • Medzinárodný deň zvierat

     • Žiaci 1. A a 1.B si pripomínali Medzinárodný deň zvierat počas celého minulého týždňa. Okrem toho, že si priniesli do školy svoje obľúbené plyšové zvieratko, dozvedeli sa zo života zvierat mnohé zaujímavosti. Napríklad... prečo chováme zvieratá, aký z nich máme úžitok, ako nám pomáhajú. Rozprávali sa o situáciách, kedy sú zvieratá pre náš život nevyhnutné (lavínoví psi, psíkovia pomáhajúci nevidiacim...). Priniesli si fotografie svojich domácich miláčikova s nadšením rozprávali o chvíľach, ktoré s nimi zažili. Prezerali si častokrát humorné fotografie spolužiakov a prežili týždeň plný pekných momentov.

                                                                             Mgr. Zuzana Kubíková

     • Farby jesene

     • S novým školským rokom veľmi rýchlo nastalo aj krásne
      jesenné počasie a  aj takzvané BABIE  LETO.
      Farby všade okolo nás sú nádherné, a preto sme si deťmi v 4.B
      zaexperimentovali maľovaním farebného zobrazenia listov na stromoch.
      Počas prechádzky si deti všímali výklady, kde bolo veľa naaranžovaných
      tekvičiek a rôznych jesenných plodov. 
      Deti sa inšpirovali a pozrite sa na ich jesenné tvorenie v ŠKD.
                                                                                Deti zo 4.B s vych.Majkou

      Farby jesene - Obrázok 1
     • Kreatívne popoludnie v 1.C

     • Žiaci 1. C triedy si vypočuli povesť o Červenom kameni.  To avšak nebolo všetko.  Po vzrušujúcom a napínavom príbehu sa pani vychovávateľka Katka rozhodla, že si deti takéto vrchy pomocou pappmache vytvoria a následne domaľujú podľa vlastných predstáv. A výsledok naozaj stojí zato. Môžete si ho pozrieť po kliknutí na obrázok. 

      Kreatívne popoludnie v 1.C - Obrázok 1
     • Riaditeľské voľno

     •     Riaditeľka Základnej školy s materskou školou M. R. Štefánika, Grösslingová 48, 811 09 Bratislava v súlade so zákonom 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150 ods.5) udeľuje z technických príčin dňa 29.10.2018 (pondelok) žiakom riaditeľské voľno.

         Zároveň Vám oznamujeme, že v uvedený deň nebude v prevádzke ani ŠKD.

      Materská škola a školská jedáleň pre MŠ má riadnu  prevádzku.

       

       

       

      Mgr. Mária Hronská

                                                                                                riaditeľka školy

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
   • skola@zsgrosslingova.sk
   • +421 2 5292 3482
   • Grösslingová 48, 811 09 Bratislava
   • 31810993
   • 2021687118
   • Mgr. Mária Hronská riaditelka@zsgrosslingova.sk 0915 724 351
   • Mgr. Michaela Hrnčiarová michaela.hrnciarova@zsgrosslingova.sk 0915 724 350
   • Michaela Vrabková +421 2 5292 3750 zsgrosba.ms@gmail.com
   • Ing. Monika Hatalová vychovnaporadkyna@zsgrosslingova.sk
   • Ing. Eva Ťažká +421 2 5296 8417 zsgrosba.sj@gmail.com
   • PhDr. Marcela Duchková marcela.duchkova@zsgrosslingova.sk 0903 873 284
   • Mgr. Diana Kuthanová diana.kuthanova@zsgrosslingova.sk +421 2 5292 3482