• Cigánska hudba
     • Cigánska hudba

     • 6.4. je Medzinárodný deň Rómov.  Celá I.C bola plná pestrých farieb, spevu a tanca. Dievčatá mali farebné kvetované blúzky, zvonové sukne až po zem a šatky,  chlapci mali na hlavách klobúky. Všetci sme boli v napätí, čo sa bude diať. Po obede  prepukol na prvom stupni rómsky „bašavel“.  I.C nás privítala veselým a hlučným cigánskym tancom. Dozvedeli sme sa o pôvode a živote Rómov rôzne zaujímavosti. Pustili sme si krátky úryvok z flimu „O čo ide Ide“. Ida je hrdá Rómka a speváčka. Vždy tomu tak ale nebolo. Teraz pracuje s tými najchudobnejšími deťmi z rómskych osád. Na koniec sme si zaspievali  pieseň z filmu Cigáni idú do neba. Tak nás tá energia, vychádzajúca u Rómskej kultúry nadchla, že sme sa s pani učiteľkou Koreňovou dohodli, že sa budeme stretávať na krúžku Rómskych tancov. Bude to pre nás bezpečné prostredie, v ktorom dáme svojim pocitom voľný priebeh.

      KK

     • DŽ AKO DŽEM....zážitkové učenie v 1.A

     • Pomaly sa míňajú strany v našom Šlabikári a naši prváci preberajú posledné písmená abecedy... Pri písmene dž sme sa trochu zastavili a spríjemnili vyučovanie zážitkovou formou. Veď ako by sme mohli obísť toto písmeno, ktoré nám pripomína sladučký džem! Tak sme si urobili džemové hody priamo na vyučovaní....a po vynikajúcej dobrote sme pracovali ako včielky. Mgr. Tatiana Lehocká

    • Chceš pomôcť svojej škole!
     • Chceš pomôcť svojej škole!

     • Prihlás sa na jarné upratovanie vonkajších priestorov školy, ktoré sa uskutoční

      27.apríla 2019 od 9,00 h  na školskom dvore.

       

      V ponuke sú nasledovné práce:

      • Vyhrabávanie a dopĺňanie piesku v doskočisku
      • Vyhrabávanie detského pieskoviska a jeho zakrytie
      • Strihanie kríkov a konárov stromov a živého plota v areáli
      • Oprava oplotenia ihriska
      • Rýľovanie a výsadba v skleníku
      • Znášanie a nakladanie zmesového odpadu do kontajnera
      • Zametanie dvora, hrabanie
      • Kosenie trávy
      • Čistenie dláždenej podlahy v podchode školy
      • Natieranie lavičiek v okolí bežeckej dráhy
      • Dezinfekcia priestorov v okolí kontajnerového stojiska
      • Oprava dverných pántov na plechových dverách

       

      Zašli spätne mail s menom a triedou žiaka, za ktorého budeš pomáhať na: skola@zsgrosslingova.sk

      Termín uzávierky prihlášok je 18.04.2019

      Druh práce rozdelíme na mieste a pripravené bude aj občerstvenie J

       

      Tešíme sa, že spoločne skrášlime prostredie našim deťom.

     • Na trase historického príbehu

     • 21. apríla 2017 šesť ultrabežcov oživilo autentický príbeh z druhej svetovej vojny. Príbeh, ktorý nezapadol prachom dejín. Príbeh o odvahe, statočnosti, o prekonaní samých seba. Príbeh o nezištnej pomoci, príbeh o ľudskosti a priateľstve.

           Martin Urbaník, Marián Kamendy, Martin Sekér, Peter Brestovanský, Marcel Jedlička a Daniel Blonski sa skoro ráno s východom slnka rozbehli po stopách príbehu dvoch utečencov, Rudolfa Vrbu a Alfreda Wetzlera, z pekla koncentračného tábora Auschwitz – Birkenau.

      Svojím behom mapovali presnú trasu ich úteku z apríla 1944, ktorá merala 170 kilometrov, aby tak oživili príbeh, na ktorý nesmieme zabudnúť.

      Vrba a Wetzler vtedy so sebou niesli dôležité informácie o premyslenom vyvražďovaní Židov v koncentračnom tábore, o čom v tom čase nikto ani len netušil.

           Bolo nanajvýš potrebné svetu otvoriť oči a upozorniť na bezprostredné nebezpečenstvo, ktoré hrozilo komunite viac ako 700 000 maďarských Židov – nebezpečenstvo deportácie a smrti.

           Hnaní túžbou a strachom, dokázali v krutých podmienkach, hladní a vyčerpaní, dostať sa až do Žiliny, kde sa im podarilo odovzdať správu o tom, čo sa v skutočnosti v tábore Auschwitz – Birkenau deje. Dnes je táto ich 32 stranová správa jedným z najvýznamnejších dokumentov dejín holokaustu.

           Na ich strastiplnej ceste im niekoľkokrát nezištne pomohli ľudia, ktorí tým riskovali životy svoje i svojich rodín. Nebyť ich odvahy, neexistoval by tento príbeh.

           Na príprave tohto projektu počas 12 mesiacov od jari 2016 spoločne a aktívne pracoval celý štáb nadšencov. Okrem spomínaných ultrabežcov to bol realizačný tím, pozostávajúci z ďalších 18 členov.

           Na základe tohto projektu vznikol dokumentárny film Kroky na hrane, ktorého hlavným cieľom je osloviť čo najväčší počet divákov, najmä však detí a študentov, aby sme nikdy nezabudli, čo sa môže stať, keď človek zabudne byť človekom.

           My, žiaci a pedagógovia ZŠ s MŠ M. R. Štefánika na Grösslingovej ulici v Bratislave, sme potešení, že sme sa mohli zúčastniť premietania tohto filmového dokumentu, ktorý bol spojený aj s besedou s niektorými účastníkmi projektu.

      Sme pyšní na našich žiakov, ktorí počas besedy dokázali klásť množstvo zaujímavých otázok. Bolo jasné, že autentický príbeh a prítomnosť jeho aktérov v nich zanechal silnú stopu.

      A to je dobre. Pretože len to, čo v nás zanechá emóciu, nám umožní pochopiť.

      Odchádzame plní pokory a rešpektu. Rešpektu voči ľuďom, ktorí siahli na dno svojich síl, aby sme my nezabudli.

       

                                                                                                                                       M. H.

     • Volejbal - naše zlaté dievčatá

     • 28.3.2019 sa na ZŠ Vazovovej uskutočnilo OK vo volejbale dievčat. Po vyrovnaných výkonoch vo všetkých zápasoch a jednoznačnej prevahe nad ostatnými súperkami si naše dievčatá zaslúženie vybojovali krásne 1. miesto. Týmto si zabezpečili postup do KK, ktoré sa uskutoční 12.4.2019 na gymnáziu Bilíkova. 
      Tu sú naše reprezentantky: Petra Č., Simona K., Dominika V., Sofia E., Alexandra K., Medina H., Matilda N., Anabela S., Bára H., Samuela M., Veronika K.
      Ďakujeme za prípravu pani uč. Katke a dievčatám za vzornú reprezentáciu. Držíme im prsty v ďalších ťažkých bojoch. 

       
     • Sviatok nemých učiteľov

     • Marec je mesiac knihy. V tomto mesiaci si akosi viac uvedomujeme význam kníh. V knižnici a na školách si sviatok kníh pripomíname viacerými aktivitami. Napríklad zábudlivcom sa odpúšťajú pokuty za oneskorené odovzdanie kníh, čitatelia sa môžu bezplatne zapísať do knižníc, usporadúvajú sa besedy so spisovateľmi a tvorcami kníh, konajú sa diskusie o knihách.

                  V našej škole sme oslávili tento sviatok 13. marca 2019 výmennou burzou kníh. Kto priniesol knihu, mohol získať výmenou inú.

                  Knihy nás viacnásobne  obohacujú. Sme múdrejší, ich čítaním získavame nové poznatky a vedomosti. Zdokonaľujeme si gramatiku a techniku čítania. A napokon, sú naši spoločníci v smútku i radosti. Azda najvýstižnejšie to povedal už pred vyše osemnástimi storočiami rímsky spisovateľ Aulus Gellius: „KNIHY SÚ NEMÍ UČITELIA.“

       Marcela Duchková
      Sviatok nemých učiteľov - Obrázok 1


       
     • Fašiangový karneval v ŠKD

     • Karnevalová veselica neobišla ani náš školský klub detí. V stredu 13. februára 2019 sme sa zišli v telocvični, aby deti predviedli svoje maskovanie. Niektorí prišli v jednoduchých, nenápadných, iní vo výrazných maskách. Deti sa predstavili deťom ako panda, zverolekárka, indiáni, víly, detektívi, piráti, princezné, kocúry a mačky, roboti, farbičky, čarodejníci a čarodejnice, hasič, deň a noc, lienky, čerti, draky, rytieri, vedec, šašovia, morská panna, pop-corn, Indiana Jones, myšky, snežienka, ježko, futbalisti.

                  Nechýbalo ani občerstvenie a hodnotné ceny za najoriginálnejšie tvorivé masky. Karneval sme ukončili triednymi diskotékami a hrami.

                                                                             Marcela Duchková


      Fašiangový karneval v ŠKD - Obrázok 1
     • Kocúr Mikeš a bystrá kmotra líška

     • Od 23. novembra 2018 do 3. marca 2019 ste si mohli v Galérii mesta Bratislavy – Mirbachovom paláci pozrieť výstavu Vianoce Josefa Ladu. Bola poctou géniovi, velikánovi českého maliarstva Josefovi Ladovi.

                  Josef Lada bol maliar, ilustrátor, spisovateľ, ale i autorom výprav, scén a kostýmov k divadelným hrám a operám uvádzaným v Národnom divadle. Vytvoril okolo 400 obrazov a 15-tisíc ilustrácií. Veľkú časť tvorby venoval deťom, pre ktoré napísal a ilustroval trinásť kníh. K jeho najznámejším dielam pre deti patria Kocúr Mikeš, O bystrej kmotre líške, Veselý prírodopis, Bubáci a vodníci, Nezbedné rozprávky. Vo svete ho najviac preslávili ilustrácie ku knihe Jaroslava Haška Osudy dobrého vojaka Švejka.

                  Z jeho diela vyžaruje láska k rodným Hrusiciam. Obrazy sú oslavou zimy a predovšetkým najkrajších sviatkov roka – Vianoc. Pohľad na domy, kostoly, stromy, zvieratá a najmä hrajúce sa deti je hrejivou spomienkou na jeho i naše detstvo.

                  Na výstave sa 7. februára 2019 zúčastnili aj deti II. oddelenia ŠKD (1. B). V tvorivej dielni si pripomenuli, s akými hračkami sa kedysi hrávali ich rovesníci. Z papiera a kúska látky si zhotovili hračku zvieratko.

                  Výstavu si pozreli aj deti VIII. a IX. oddelenia ŠKD (4. A, 4. B).

                                                                             Marcela Duchková

       


      Kocúr Mikeš a bystrá kmotra líška - Obrázok 1
     • Deň otvorených dverí

     •       20. a 21. marca sme  opäť po roku privítali našich priaznivcov, rodičov, starých rodičov, no najmä  budúcich školáčikov - prváčikov. Stalo sa tak počas tradičného Dňa otvorených dverí, kedy všetci návštevníci našej školy, ktorí prišli naozaj v hojnom počte, si mohli počas týchto dní prezrieť jej priestory, či pokochať sa zaujímavou výzdobou. Najväčším lákadlom však bola určite možnosť zúčastniť sa vyučovacích hodín. To využili najmä pani učiteľky z okolitých materských škôl Starého Mesta i rodičia budúcich prvákov, či mladších žiakov. Mnohí z nich ocenili náročnú  prácu pedagógov, čo nás veľmi teší.  Páčili sa im vyučovacie hodiny, ktoré boli zaujímavé , hravé a počas ktorých sa sami  rodičia i pani učiteľky mohli presvedčiť, ako sa deťom na vyučovaní darí.

      Naši mladší žiaci pripravili spolu s pani učiteľkami a vychovávateľkami /vychovávateľmi/ drobné darčeky, ktoré si naši milí návštevníci odniesli domov na pamiatku tohto krásneho a zaujímavého dňa.

           S potešením môžeme skonštatovať, že Deň otvorených dverí sa naozaj vydaril. Svedčia o tom aj tieto fotografie.

          Už teraz sa na Vás tešíme v septembri 2019 – v prvý školský deň.


                                                                                                                                                                                M.H.

     • Testovanie 9 - oznam

     • Dňa 3. 4. 2019 prebehne na škole Testovanie 9

      Žiaci 5.- 8. roč. majú v tento deň štúdium na doma a sú odhlásení z obedov. 

      Vyučovanie I. stupňa prebieha podľa rozvrhu hodín.

       

    • Obvodné kolo vo floorbale
     • Obvodné kolo vo floorbale

     • Floorbal je športová hra, ktorá neustále zvyšuje svoju popoularitu. Dokazuje to aj počet prihlásených škôl do obvodného kola. Zabojovať sa muselo až v troch päťčlenných skupinách kde do  finálovej skupiny postupovali len prví dvaja. Nakoľko naši chlapci základnú skupinu vyhrali, mohli pokračovať v turnaji na kvalitnom ihrisku Cambridge International School. Hneď prvý zápas proti ZŠ Mudruňova nám ukázal vysokú úroveň obvodného kola. Chlapci sa po víťazstve dostali až do bojov o medaile. V skupine sme nestačili na ZŠ Palackého a Gymnázium Vazovova a tak nás čakal posledný zápas. Náš mladý tím, kde polovicu hráčov tvorili žiaci siedmeho ročníka zviedol mimoriadne dramatický duel práve proti domácim. Päť sekúnd pred koncom sme vyhrávali rozdielom gólu ale posledná strela domácich skončila v našej sieti. Vďaka lepšiemu skóre sme aj napriek remíze nakoniec obsadili tretie miesto. Chlapcom patrí za bronz a dobrý výkon veľká pochvala.

      Reprezentovali nás:  

      Michal A .7.A, Jakub K. 7.A, Adam H. 7.A, Oliver Ch. 7.A, Jakub B. 9.B, Filip E.9.B, Adam T. 9.A, Metej Ch. 8.B

       

     • Úspechy našich biológov

     • 12.2. 2019 sa naši ôsmaci a deviataci spolu s pani učiteľkou Ľubkou B. zúčastnili na okresnom kole BIO kategórie C. Všetci boli úspešní a získali krásne umiestnenia:
      1.miesto Emma F. z 9. B a Gabriel O. z 8. B v projektovej časti.
      2.miesto Jakub B. z 9. B  
      3. miesto Kristína M. v prakticko - teoretickej časti
      .

      20. 3. 2019 postúpili na krajské kolo, kde boli úspešní a obsadili tieto miesta:
      5. miesto: Jakub B.  v prakticko - teoretickej časti,
      5. miesto: Gabriel O. v projektovej časti,
      7. miesto Emma F. v projektovej časti.

      Žiakom ďakujeme a gratulujeme im!!!
    • Ďalší úspech našich štvrtákov!
     • Ďalší úspech našich štvrtákov!

     • V piatok 22.3.2019 na ZŠ Mudroňova sa naši štvrtáci spolu s pani učiteľkou Katkou S. zaslúžili o ďalší úspech. V minifutbale najmladších žiakov a žiačok 1. stupňa ZŠ - Mc Donald´s Cup si vo svojej skupine vybojovali postup do okresného kola a prebojovali sa tak medzi 6 najlepších škôl v obvode Bratislava! 
      Ďakujeme všetkým a držíme prsty. 

      Školu reprezentovali:
      Sofia V., Veronika Č., Juraj K., Maxim G., Boris K., Matúš J., Jakub V., Simon F., Martin P., Michal B. 

     • Navštívili sme múzeum

     • Žiaci 9. B triedy sa pod vedením p. učiteľa Hlockého dňa 21. marca zúčastnili výstavy venovanej životu a dielu fotografa, filmára a muzikológa Karola Plicku. Táto významná osobnosť československých dejín venovala veľkú časť svojho talentu a práce mapovaniu kultúrneho bohatstva Slovenska. Žiaci si prostredníctvom zaujímavého vzdelávacieho programu vyskúšali prácu vedcov v múzeu. Výstava zanechala hlboký dojem predovšetkým u tých žiakov, ktorí by sa v budúcnosti chceli venovať umeniu.

    • Kino
     • Kino

     • V stredu 27. 3. 2019 o 14.00 hod. kino LUMIÈRE

      film A K O  S I  V Y C V I Č I Ť  D R A K A  3

      vstupné 2,50 € film trvá 104 minút

     • Lipový pondelok, prvosienkový piatok

     • Ľudová múdrosť hovorí: Na každú chorobu vyrástla bylina. Bylinné čaje pomáhajú pri rôznych zdravotných ťažkostiach. Majú liečivé alebo preventívne účinky. Vedia utíšiť brušné bolesti, odstrániť nespavosť či zmierniť utrápenú myseľ.

                  Predposledný januárový týždeň sa v školskom klube detí niesol v znamení čaju. Vyskúšali sme rôzne – lipový, bazový, repíkový, prvosienkový, ibištekový, mätový, ale i z ľubovníka bodkovaného, materinej dúšky, rebríčka obyčajného, lesnej jahody.

                  Lipové kvety slúžia na utíšenie reumatických bolestí, podporujú chuť do jedla. Prvosienka sa používa ako pomocný liek pri zápaloch horných dýchacích ciest. Rebríček obyčajný (myší chvost) zasa pri žalúdočných ťažkostiach. Repík sa osvedčil ako kloktadlo, materina dúška na vykašliavanie a pri bolestiach hrdla.

                                                     Marcela Duchková      Lipový pondelok, prvosienkový piatok - Obrázok 1
     • Aktivity KNICK-KNACK v školskom klube detí

     • V týždni od 15. do 18. januára 2019 si deti ŠKD vyskúšali svoju šikovnosť a obratnosť v žonglovaní. Pod vedením skúseného trénera sa im v rukách mihali kruhy, krúžky, kuželky, tetralopta, loptičky. Poznali zvuk nosovej flauty, z plastových pohárov postavili vežu tak, aby nespadla. Tí najodvážnejší si vyskúšali pedalo – špeciálny dopravný prostriedok, pri ktorom potrebujete silu v nohách, schopnosť udržať rovnováhu a veľký kus odvahy.

                                                     Marcela Duchková


      Aktivity KNICK-KNACK v školskom klube detí - Obrázok 1
     • Športové úspechy štvrtákov

     • Po krásnom 2. mieste v okresnom kole vo vybíjanej, prišiel ďalší športový úspech štvrtákov. 
      Dňa 8. 3. 2019 sa žiaci 4. A a 4. B pod vedením pani učiteľky Seňanovej zúčastnili okresného kola v prehadzovanej. Víťazné družstvo malo zabezpečený postup do krajského kola. Naši štvrtáci pristupovali ku každému zápasu veľmi zodpovedne, s túžbou zvíťaziť. 
      Čo si myslíte, ako to všetko dopadlo? 
      Celkovými víťazmi OK Bratislava I sa stalo družstvo v zložení Miško 4. A, Matúš 4. A a Veronika zo 4. B, ktorí si zabezpečili postup do krajského kola. 
      Našu školu okrem týchto žiakov reprezentovali aj: Janko 4. B, Sofinka 4. B, Jurko 4. B a súčasťou družstiev boli aj žiaci zo 4. B: Maxík, Jakubko , Dorotka a Hanka
      Touto cestou štvrtákom blahoželáme a víťazom držíme prsty v krajskom kole. 

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
   • skola@zsgrosslingova.sk
   • +421 2 5292 3482
   • Grösslingová 48, 811 09 Bratislava
   • 31810993
   • 2021687118
   • Mgr. Mária Hronská riaditelka@zsgrosslingova.sk 0915 724 351
   • Mgr. Michaela Hrnčiarová michaela.hrnciarova@zsgrosslingova.sk 0915 724 350
   • Michaela Vrabková +421 2 5292 3750 zsgrosba.ms@gmail.com
   • Ing. Monika Hatalová vychovnaporadkyna@zsgrosslingova.sk
   • Ing. Eva Ťažká +421 2 5296 8417 zsgrosba.sj@gmail.com
   • PhDr. Marcela Duchková marcela.duchkova@zsgrosslingova.sk 0903 873 284
   • Mgr. Diana Kuthanová diana.kuthanova@zsgrosslingova.sk +421 2 5292 3482