• ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

     • Zápis prvákov v našej škole sa  v zmysle Rozhodnutia ministra školstva z 26. 3. 2020 koná elektronicky bez prítomnosti detí a rodičov. 

      Vyplnenú elektronickú prihlášku môžete v zmysle Oznámenia starostky MČ Staré Mesto o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky zo dňa 6. 3. 2020 zasielať najneskôr do 25. apríla 2020 do 12:00

      Všetky skutočnosti, ktoré rodičia uvedú v elektronickej prihláškebudú povinní osobne doložiť a preukázať najneskôr do dvoch týždňov, ale najlepšie bezodkladne, od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

       Upozorňujeme rodičov, že prednostne sme povinní prijať deti, ktoré majú trvalý pobyt v našom školskom obvode. V školskom roku 2020/2021 otvárame 2 prvé triedy.

      Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 15. júna 2020.

      Ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

       Škola následne vydá Rozhodnutie o odklade povinnej školskej dochádzky, ktoré budú rodičia potrebovať predložiť v materskej škole, aby dieťa mohlo pokračovať v predškolskom vzdelávaní.

       Najneskôr do dvoch týždňov (a najlepšie bezodkladne) od skončenia mimoriadneho prerušenia vyučovania zákonní zástupcovia dieťaťa povinne predložia:

      o    občianske preukazy rodičov (zákonných zástupcov)

      o    rodný list dieťaťa (upozornenie – ak je v rodnom liste uvedený otec dieťaťa, povinnou súčasťou prihlášky sú aj jeho úplné údaje, inak je pre nás prihláška neúplná)

      o    podľa potreby doklad o zdravotnom postihnutí dieťaťa

      Pri zápise je potrebný podpis obidvoch rodičov alebo Splnomocnenie zákonného zástupcu, ktoré je na stiahnutie na našej stránke v časti Škola/Dokumenty na stiahnutie.

      Pozor! Elektronická schránka nie je bežná e-mailová adresa. Orgány verejnej moci prijímajú do schránky elektronické podania (žiadosti) od občanov, podnikateľov a iných inštitúcií. Schránka občanov a podnikateľov je určená na prijímanie elektronických úradných dokumentov (rozhodnutí) od orgánov verejnej moci.

      Elektronická prihláška

     • Konzultačné hodiny pre žiakov so ŠVVP

     • Milí rodičia žiakov so ŠVVP, 

      ak potrebujete pomoc pri práci s Vašimi deťmi, sú Vám k dispozícií naša pani špeciálna pedagogička a pani asistentka učiteľa. 

      Špeciálna pedagogička:

      Mgr. Diana Kuthanová, diana.kuthanova@zsgrosslingova.sk

      Pondelok a piatok: 10,00 - 12,00

      Utorok, stredu a štvrtok: 8,00 - 10,00

      Asistentka učiteľa: 

      Mgr. Daniela Josayová, daniela.josayova@zsgrosslingova.sk

      Pondelok až štvrtok: 8,00 - 11,00

     • Milí rodičia! 

     • Je v poriadku, keď Vaše dieťa nesplní všetky úlohy. Je v poriadku, keď Vy nedokážete všetky úlohy vysvetliť deťom. Nehádajte sa kvôli domácim úlohám! Namiesto toho buďte TAM, pre deti! Keď korona-kríza pominie, ani jedno dieťa si nebude pamätať, čo spravilo pre školu, ale všetky deti si budú pamätať, ako sa cítili v tejto situácii. Teraz objímte svoje deti a povedzte im, že ich milujete!

      Vaši učitelia 

     • Program ALF

     • V prípade, ak niekto potrebuje prihlasovacie údaje do programu ALF, nech kontaktuje pani učiteľku Mgr. Lenku Kočanovú na mail:  lenka.kocanova@zsgrosslingova.sk.

      Ďakujeme 

    • VÝTVARNÁ SÚŤAŽ "FAREBNÁ ZÁHRADA"
     • VÝTVARNÁ SÚŤAŽ "FAREBNÁ ZÁHRADA"

     • Slovenský zväz záhradkárov vyhlásil 13. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže pre deti a mládež MŠ, ZŠ a ZUŠ. Témou tohto ročníka bola „Farebná záhrada“. Naši výtvarníci z 5.A pod vedením p. uč. M.D. a žiaci 3.A pod vedením p. uč. L.K. vytvorili nádherné rozkvitnuté dielka, ktorými zabojujú o víťazstvo v dvoch kategóriách. Držíme všetkým prsty!

       

     • Učíme sa doma a vôbec sa nenudíme

     •  

      Milí priatelia!

      V týchto dňoch je naša škola prázdna a opustená.

      Avšak jej obyvatelia, teda my učitelia, vychovávatelia, žiaci i rodičia, nezaháľame.

      Z prostredia svojho domova naďalej  pracujeme a nevzdávame to.

      A tým myslím nás všetkých – usilovných učiteľov a vychovávateľov, šikovných žiakov i obetavých rodičov.

      Učíme cez internet, zadávame a hodnotíme úlohy, tvoríme nové zadania a testy, pracujeme s novými informáciami z internetu, využívame mnohé podporné stránky a médiá k výučbe, ale aj tvoríme, maľujeme, skladáme, spievame, cvičíme, pomáhame si navzájom, komunikujeme rôznymi spôsobmi, kontrolujeme naše deti a snažíme sa zachovať si čistú hlavu a pevné nervy ...

      A pretože vieme, že ste všetci veľmi statoční a pracovití, rozhodli sme sa pre Vás všetkých pripraviť nový modul na našej webovej stránke, ktorý bude cez Vaše a naše fotografie mapovať náš život a prácu v tejto novej situácii.

      Bude sa volať Učíme sa doma a vôbec sa nenudíme a bude umiestnený v sekcii Základná škola – Zo života školy.

      Verím, že pre nás všetkých bude príjemným povzbudením, inšpiráciou a možno i miestom, kde sa pobavíme a rozveselíme.

      Fotografie posielajte svojim triednym učiteľom, ktorí ich sprostredkujú technickej podpore web stránky školy.

      Tešíme sa na Vaše príspevky a prajeme nám všetkým veľa zdravia a optimizmu.

       

                                                                                                                   M.H.

     • Oznam: ŠvP - II. stupeň

     • Milí rdočia, 

      prosíme Vás, aby ste zatiaľ neuhrádzali druhú platbu za ŠvP - II. stupeň. Ďakujeme. 

     • Oznam: ŠvP I. stupeň

     • Milí rdočia, 

      prosíme Vás, aby ste zatiaľ neuhrádzali druhú platbu za ŠvP - I. stupeň. Ďakujeme. 

     • Oznam pre rodičov budúcich prvákov

     • Milí rodičia budúcich prvákov,
      nezabudnite si pred zápisom prvákov na našu školu, 
      ktorý bude 24.4. a 25.4.2020 vypísať elektronickú prihlášku, ktorú nájdete tu

     • Oznam Edupage

     • V prípade potreby získania prihlasovacích údajov na Edupage/ALF kontaktujte: petronela.petruncikova@zsgrosslingova.sk 

      Ďakujeme. 

     • "Detská atletika"

     • Prvý marcový týždeň sa na ZŠ Tupolevova uskutočnilo kvalifikačné kolo v detskej atletike. Súťaž je postupová a cielená na žiakov prvého stupňa. Naši štvrtáci sa k šiestim disciplínam, ktoré preverili všetky ich schopnosti, postavili odhodlane a s túžbou postúpiť.Ich dobrá spolupráca, ako aj individuálny prístup a zodpovednosť za šesť-členné družstvo, boli odmenené tretím miestom, ktoré zabezpečilo náš postup do aprílového finálového kola.

     • Oznam

     • Okresné kolo Hviezdoslavov Kubín sa presúva na 17. apríl 2020.

     • Pozor zmena

     • Škola bude zatvorená do pondelka 16. 3. 2020

     • MIMORIADNY OZNAM

     • Základná škola,  materská škola, ŠKD , školská jedáleň  budú  od utorka 10. marca do konca týždňa preventívne zatvorené. Opatrenie má zabrániť šíreniu nového koronavírusu.

      Správu budeme priebežne aktualizovať, sledujte web stránku školy alebo Edupage.

       

      riad. školy

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
   • skola@zsgrosslingova.sk
   • +421 2 5292 3482
   • Grösslingová 48, 811 09 Bratislava
   • 31810993
   • 2021687118
   • Mgr. Mária Hronská riaditelka@zsgrosslingova.sk 0915 724 351
   • Mgr. Michaela Hrnčiarová michaela.hrnciarova@zsgrosslingova.sk 0915 724 350
   • Michaela Vrabková +421 2 5292 3750 zsgrosba.ms@gmail.com
   • Ing. Monika Hatalová vychovnaporadkyna@zsgrosslingova.sk
   • Ing. Eva Ťažká +421 2 5296 8417 zsgrosba.sj@gmail.com
   • PhDr. Marcela Duchková marcela.duchkova@zsgrosslingova.sk 0903 873 284
   • Mgr. Diana Kuthanová diana.kuthanova@zsgrosslingova.sk +421 2 5292 3482