• Školský koncoročný výlet - Červený Kameň
     • Školský koncoročný výlet - Červený Kameň

     • Naši prváci majú úspešne za sebou svoj prvý výlet. Navštívili hrad Červený Kameň, ktorý sa nachádza na juhovýchodnom svahu Malých Karpát neďaleko Modry nad obcou Častá. Žiaci boli nadšení prehliadkou hradu a nádvoria, na ktorom sa pásli nádherné pávy. Taktiež si prezreli rôzne druhy dravcov ako napríklad plamienku driemavú, belaňu tundrovú (sovu snežnú), či výra skalného. Najviac ich však upútali ukážky letu týchto prekrásnych vtákov. Počasie deťom našťastie prialo, takže sme sa domov vrátili všetci spokojní a šťastní, že sme to spolu zvládli. T. L.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
   • skola@zsgrosslingova.sk
   • +421 2 5292 3482
   • Grösslingová 48, 811 09 Bratislava
   • 31810993
   • 2021687118
   • Mgr. Mária Hronská riaditelka@zsgrosslingova.sk 0915 724 351
   • Mgr. Michaela Hrnčiarová michaela.hrnciarova@zsgrosslingova.sk 0915 724 350
   • Michaela Vrabková +421 2 5292 3750 zsgrosba.ms@gmail.com
   • Ing. Monika Hatalová vychovnaporadkyna@zsgrosslingova.sk
   • Ing. Eva Ťažká +421 2 5296 8417 zsgrosba.sj@gmail.com
   • PhDr. Marcela Duchková marcela.duchkova@zsgrosslingova.sk 0903 873 284
   • Mgr. Diana Kuthanová diana.kuthanova@zsgrosslingova.sk +421 2 5292 3482
   • Mgr. Zuzana Horváthová zuzana.horvathova@zsgrosslingova.sk tel. kontakt: +421 2 5292 3482