• Podporili sme klimatický štrajk

     •      20.septembra 2019 vyšli do ulíc po celom svete mladí ľudia, aby opäť a dôrazne žiadali vlády všetkých krajín sveta urobiť rázne kroky k riešeniu klimatickej krízy.

      Dôvod je jednoduchý. Klimatická kríza sa deje v priamom prenose pred našimi očami, pribúda stále viac a viac alarmujúcich  informácií o zmene klímy a kolapse biodiverzity na našej planéte.

           Ani žiakom a pedagógom našej školy nie je táto situácia ľahostajná a preto sme sa rozhodli podporiť  tento štrajk. Obliekli sme sa do farieb Zeme /zelená, modrá, žltá a hnedá/ a prostredníctvom rozhlasovej relácie,  besedami a tvorbou plagátov sme vyjadrili spoločné prianie:

      My všetci musíme spojiť sily a vyvinúť tlak za záchranu našej planéty – jediného domova, ktorý máme.

                                                                                                                                         M.H.

     • Deviataci v bunkri

     • V rámci rozšíreného vyučovania dejepisu v deviatom ročníku navštívili žiaci 9. A a 9.B triedy pod vedením p.učiteľa Lauka a p. učiteľa Hlockého bunker Hřbitov v Petržalke. Je to najväčší ťažký objekt v sústave opevnení v okolí Bratislavy, ktoré sa v blízkosti hraníc s Rakúskom a Maďarskom rozhodlo vybudovať Československo v rokoch 1935 až 1938, ako odpoveď na rastúcu agresivitu zo strany nacistického Nemecka.

      Žiaci sa zoznámili s pracovnými a životnými podmienkami obrancov našich hraníc, ktorí boli ochotní obetovať svoje životy za bezpečnosť občanov republiky.

      V blízkosti bunkra sa nachádza aj medzinárodný cintorín vojakov z Prvej svetovej vojny.

     • Dôležitý oznam

     • Od pondelka 9. 9. 2019 budú služby v školskom klube detí pre všetky deti v budove 1. stupňa (budova B). Ranná služba v  2. A a koncovka v  2. C. Deti 3. ročníkov si prinesú náhradné prezuvky a uložia si ich do skriniek s označením svojej triedy. 

     • Triedne aktívy

     • 2. septembra 2019  / pondelok/ 1.ročník  o 16,00hod./

      16. septembra 2019 /pondelok/ 2.-9.ročník

      18. novembra 2019  /pondelok - informatívny/

      13. januára 2020   /pondelok /

      16. apríla 2020     / štvrtok - informatívny/

      11. júna 2020   / štvrtok /

       

      Prvý stupeň má TA o 16.30, druhý stupeň o 17.00.  

     • Škola v prírode - 1. stupeň

     • Oznam

       

      Riaditeľstvo  Základnej školy s materskou školou M. R. Štefánika Vám oznamuje, že škola v prírode  pre žiakov I. stupňa  sa uskutoční

      v:  Trenčianskej Teplej Oliwa resort Twistovo

      v termíne: máj - jún

      Cena: cca 170 -180 eur??? (autobus, pobyt, animátori, výlet – podľa rozpočtu).

      Prosíme o vyplnenie predbežného záujmu do Švp  a zaslanie (odovzdanie tr. učiteľovi) do 13.9.2019. 

      Predbežná prihláška