• Škola v prírode II. stupeň

     • Ani tento rok sme neporušili tradíciu a celý druhý stupeň sa vybral do školy v prírode. Tento rok padol výber na Kremnické vrchy Chata Limba. Obsadili sme ju celú, lebo naša partia dosť veľká. A kde je veľa ľudí, je aj veľa zábavy

      Do galérie Škola v prírode II. stupeň boli pridané fotografie.

     • Staromestské talenty

     •      Je už tradíciou mestskej časti Staré Mesto oceniť najlepších žiakov staromestských základných škôl ako „Staromestské talenty“.  Aj v tomto školskom roku novozvolená pani starostka Ing. arch. Zuzana Aufrichtová pozvala tých najlepších do priestorov Zichyho paláca, aby ich obdarovala  a vyjadrila radosť z ich úspechov.

      Vo svojom príhovore vyjadrila nádej, že takýchto múdrych a talentovaných detí bude stále viac a svoj talent budú naďalej rozvíjať, aby tak napomohli k rozvoju našej krajiny.

           Medzi ocenenými žiakmi našej školy boli Emma F. z 9.BTomáš L. z 9.A triedy, ktorí svojimi skvelými študijnými výsledkami, 100% úspešnosťou v Testovaní 9 a úspešnou reprezentáciou školy v rôznych súťažiach a predmetových olympiádach robia dobré meno sebe i našej škole. Ceníme si však aj ich morálne vlastnosti, pretože byť pozitívnym príkladom pre ostatných a najmä byť dobrým kamarátom, stojí vždy za povšimnutie.

           Sme na vás veľmi pyšní.

                                                                                                                                     M. H.

    • Zber papiera
     • Zber papiera

     • V dňoch od 19.6. do 26.6. 2019 bude na školskom dvore prebiehať zber papiera. Zviazaný papier môžete odovzdať medzi 7:00 - 7:45 na zadný dvor, kde bude umiestnený kontajner.
      Ďakujeme. 

     • NÁVRH VZN BRATISLAVA - STARÉ MESTO

     • Na stránke Starého Mesto pribudlo VZN "o príspevku na činnosť školského klubu detí a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov stravovania a režijných nákladov v zariadení školského stravovania", ktoré môžete pripomienkovať do 25.06.2019
      Čítaj viac

       
    • Športový deň pre deti a rodičov – oslavujeme MDD
     • Športový deň pre deti a rodičov – oslavujeme MDD

     •      Ani v tomto školskom roku sme nezabudli osláviť Deň detí tak, ako sa patrí. Pre naše mladšie deti, ich rodičov i našich pedagógov sme pripravili deň, počas ktorého si dobre zašportovali a poriadne si užili spoločnú zábavu. Veď to vždy bolo a je hlavným cieľom našej obľúbenej akcie, ktorú už tradične organizujeme v sobotu začiatkom júna.

      Ráno 8. júna boli pripravené pre športuchtivých účastníkov skvelé súťaže.

      Boli to: 1. Skákanie vo vreci /p. Zuzka –p.  Tánička/

                   2. Triafanie do basketbalového koša /p. Roland – p. Marcelka/

                   3. Štafeta rodič – dieťa /p. Lenka – p. Peťka/

                   4. Slalom na metle /p. Ivko – p. Janka/

                   5. Stolný tenis pre deti 3. – 4. ročníkov /p. Katka – p. Marek/

                   6. Popoluškin problém /p. Ruženka – p. Žofka/

                   7. Roztrhané korálky /p. Magdálenka – p. Emília/.

           Rodičia so svojimi ratolesťami si v jednotlivých disciplínach preverili svoje sily, šikovnosť, presnosť, trpezlivosť, rýchlosť a zmysel pre férovú hru.

           Počasie bolo veľmi príjemné a nechýbala dobrá nálada.

      Vďaka pani Švecovej si naši športovci počas zápolenia mohli pochutnať na skvelých koláčikoch, doplniť tekutiny v podobe minerálok, čaju a dobrej kávy, ktoré mali k dispozícii v bufete.

      A samozrejme na obed sa podával vynikajúci guláš, ktorý navarili pani kuchárky Zdenka a Peťka. No komu by nechutilo!

           Veľké poďakovanie patrí Rade rodičov našej školy za sponzorstvo a podporu tejto obľúbenej akcie našich detí. Vďaka nim boli deti ocenené peknými cenami.

      A nezabudlo sa ani na tých, čo nezískali popredné umiestnenia – mali možnosť ťahať si prekvapenie, tzv. „mačku vo vreci“ a získať drobnú hračku pre potešenie a na pamiatku dnešného dňa.

           Veríme, že všetci účastníci tohto podujatia si prišli na svoje a odchádzali s pocitom víťazstva.

           Veď v tento deň sme vyhrali všetci. HURÁ!                                            M.H.

    • Aj my sme oslávili MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ
     • Aj my sme oslávili MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ

     •      V tomto školskom roku sme oslavy Dňa detí rozdelili na dve časti a radosť z tohto dňa sme dopriali starším aj mladším deťom.

           Vo štvrtok 6.6. sa športovalo a zabávalo medzi žiakmi 2.stupňa.

      Pani učiteľky a učitelia si pre nich pripravili rôzne zábavno-športové disciplíny, ktoré si deti vyberali podľa chuti, či svojich možností.  Súťažilo sa najmä na dvore, ale aj v podchode školy, či v telocvičniach. Zápolilo sa vo florbale, prehadzovanej, futbale, v stolnom tenise, štafetovom behu, hlavy si deti potrápili riešením sudoku, obratnosť v narábaní s metlou v metlobale, rýchlosť prstov im preverila disciplína Rýchle prsty a tvorivo sa realizovali v súťaži Tvoríme obrazy zo štuplíkov.

      Počasie nám prialo a deti sa nenechali zahanbiť. Bojovali, ale najmä si užívali tento deň, ktorý na záver skončil slávnostným vyhodnotením jednotlivých súťaží a deťom umožnil získať krásne vecné ceny, ktoré boli zakúpené z finančnej podpory našich rodičov, za čo im ďakujeme.

      Veľké poďakovanie patrí aj našim pedagógom za prípravu a realizáciu celej akcie.


      A teraz, pozrite si fotografie ... J

                                                                                                                                M.H.

     • „INDICKÉ BÁJKY“ – štvornásobný úspech v celoslovenskej výtvarnej súťaži

     • Občianske združenie Spoločnosť Slovensko-indického priateľstva pod záštitou veľvyslanca Indie, Jeho Excelencie Shri Vanlalhuma, vyhlásilo 5. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže „Indické bájky očami slovenských detí“. Tento ročník bol venovaný 150. výročiu narodenia Mahátmá Gándhiho, preto úlohou detí bolo výtvarne reagovať na udalosti zo života Mahátmá Gándhiho. Práce našich žiačok – Bibiany B. zo 6.B, Zinky B. a Karolínky J. zo 4.A boli ocenené v kategórii 7 – 11 rokov. Cenu organizátorov si odniesla taktiež naša Lea D. zo 4.A.Dievčatá si ceny prevezmú na slávnostnom oceňovaní 14. júna v Liptovskom Mikuláši z rúk Jeho excelencie Indického veľvyslanca. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za krásnu reprezentáciu školy.  

     • „Slávik Slovenska 2019“ – 2. miesto v krajskom kole

     • Naša prváčka Karolína N., ktorá má v hrdle obrovský hlasový potenciál, sa v stredu 5. júna 2019 zúčastnila krajského kola Slávik Slovenska 2019. Spevácka súťaž sa konala v priestoroch ZUŠ Exnárova 6, kde 5-členná porota vyberala slávikov v III. kategóriách. Karolína N. z 1.C triedy si vyspievala nádherné 2. miesto v I. kategórii, kde jej konkurovalo 9 súťažiacich 1. až 3. tried ZŠ. Karolínke srdečne gratulujeme a prajeme veľa úspechov v ďalších speváckych postupoch.

      L.K.

     • Úspechy našich biológov

     • Aj tento rok sa naši žiaci pod vedením pani učiteľky Ľubky zúčastnili viacerých súťaží v biológii a získali krásne umiestnenia.  
      Kategória E
      V okresnom kole, ktoré sa konalo 16.4. Gabriel O. z 8.B získal krásne 1. miesto
      V krajskom kole sa mu podarilo vybojovať nádherné 3. miesto
      Kategória D
      V tejto kategórií boli úspešní žiaci 
      Veronika K. zo 7.B, získala krásne prvé miesto  1.miesto,
      Samuela M. zo  7.B sa umiestnila na  5. mieste,
      Oliver M. zo 6.B získal 6.miesto.
      Všetkým srdečne blahoželáme!
       
     • "BRATISLAVA MOJE MESTO" Výtvarný úspech

     • Mestská knižnica v Bratislave v spolupráci s verejnými knižnicami – Staromestskou knižnicou, Knižnicou Ružinov, Knižnicou Bratislava – Nové Mesto a Miestnou knižnicou Petržalka a pod záštitou primátora mesta Bratislava vyhlásili 9. ročník súťaže literárnej a výtvarnej tvorby školákov Bratislava, moje mesto 2019. Do súťaže sa zapojili bratislavskí školáci zo ZŠ, ZUŠ a umeleckých kolektívov. Naša žiačka, Laura L. zo 4.A, so svojou prácou Duchovia Bratislavy, získala krásne 3. miesto. 6.6.2019 sa zúčastnila aj na slávnostnom oceňovaní víťazov v Mestskej knižnici v Bratislave. Srdečne blahoželáme.  

     • Oznam - LPČ

     • Oznamujem rodičom, ktorí prihlásili deti na LPČ , že stravu nemusia platiť, majú preplatky, stiahnem si to z nich. Tí, ktorí musia platiť dostali odo mňa lístok so sumou na zaplatenie.

      S pozdravom.   

       Šillová,ved.ŠJ

     • „Hokejová Bratislava“ – za výherný výkres, lístky na MS v hokeji

     • Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy, vyhlásil pri príležitosti Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji 2019 pre žiakov bratislavských škôl výtvarnú súťaž o lístky na finále majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji s názvom „Hokejová Bratislava“. Žiaci z rôznych typov škôl sa mohli do súťaže zapojiť svojou výtvarnou prácou na tému „Ľadový hokej“. Výhernou výtvarnou prácou sa stala maľba Michala B. zo 4.A triedy, získal lístky do primátorského skyboxu a vychutnal si zápas a hokejovú atmosféru naživo.

      L.K.

     • „Rozprávočka moja naj 2019“ – cena poroty v celoeurópskej výtvarnej súťaži

     • Prešovské občianske združenie J.D.-Galéria J.L zorganizovalo 4.ročník detskej medzinárodnej výtvarnej súťaže „Rozprávočka moja naj 2019“. V súťaži bolo zaevidovaných 7 259 súťažných prác zo 16 štátov celej Európy. Karolína J. zo 4.A triedy získala v II. kategórii cenu poroty, ktorú si osobne prevezme začiatkom júna na slávnostnej vernisáži v Záhrade umenia v Prešove. Karolínke gratulujeme k úspechu a ďakujeme za reprezentáciu školy.

    • „Povesti Dunajskej kráľovnej“ – výtvarný úspech
     • „Povesti Dunajskej kráľovnej“ – výtvarný úspech

     •  Mestská knižnica mesta Piešťany vyhlásila pre žiakov 2. - 4. ročníka  celoslovenskú výtvarnú súťaž „Povesti Dunajskej kráľovnej“, ktorá vznikla pri príležitosti 100. výročia narodenia slovenskej autorky, editorky a zberateľky slovenských ľudových povestí Márie Ďuríčkovej. Žiačka Ema K. zo 4. A triedy získala v II. kategórii - Diplom a cenu vydavateľstva IKAR, ktorú si prevezme na slávnostnej vernisáži ocenených prác v júni v Piešťanoch. Výstava v priestoroch Piešťanskej knižnice potrvá do konca júla 2019 a potom bude presunutá do Prahy do Městskej knihovny, kde bude až do septembra 2019, následne ju prevezú do Litparku Košice. Emke gratulujeme k úspechu a ďakujeme za reprezentáciu školy.

    • „Slávik Slovenska 2019“ – 1.miesto v obvodovom kole
     • „Slávik Slovenska 2019“ – 1.miesto v obvodovom kole

     • V stredu 22.mája 2019 sa v priestoroch ZUŠ M. Ruppeldta uskutočnilo obvodové kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska 2019, kde našu školu reprezentovali štyri speváčky v I. a II. kategórii. V každej kategórii súťažilo deväť výborných spevákov. Veľkým potešením bolo, keď porota vyhlásila výsledky, pretože naše prváčky obsadili v I.kategórii až dve miesta. Bibiana D. z 1.B triedy sa umiestnila na krásnom 3. mieste a Karolína N. z 1.C triedy si vyspievala úžasné 1. miesto a zároveň postup do krajského kola, ktoré nás čaká začiatkom júna. Dievčatám ďakujeme za reprezentáciu školy a gratulujeme k úspechu.

      L.K.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
   • skola@zsgrosslingova.sk
   • +421 2 5292 3482
   • Grösslingová 48, 811 09 Bratislava
   • 31810993
   • 2021687118
   • Mgr. Mária Hronská riaditelka@zsgrosslingova.sk 0915 724 351
   • Mgr. Michaela Hrnčiarová michaela.hrnciarova@zsgrosslingova.sk 0915 724 350
   • Michaela Vrabková +421 2 5292 3750 zsgrosba.ms@gmail.com
   • Ing. Monika Hatalová vychovnaporadkyna@zsgrosslingova.sk
   • Ing. Eva Ťažká +421 2 5296 8417 zsgrosba.sj@gmail.com
   • PhDr. Marcela Duchková marcela.duchkova@zsgrosslingova.sk 0903 873 284
   • Mgr. Diana Kuthanová diana.kuthanova@zsgrosslingova.sk +421 2 5292 3482
   • Mgr. Zuzana Horváthová zuzana.horvathova@zsgrosslingova.sk tel. kontakt: +421 2 5292 3482