• Rybí kráľ alebo HOP! POP UP

     • Určite poznáte povesť o Rybom kráľovi, ktorú vo svojich bratislavských povestiach spracovala spisovateľka Mária Ďuríčková. Je to príbeh o posolstve, ktoré odkázal bratislavským rybárom vládca Dunaja Rybí kráľ: môžu loviť ryby kedykoľvek, len nie na Štedrý deň. Lebo vtedy sa Dunaj prevracia na druhý bok a v takom čase je loviť zakázané. Bratislavskí rybári statočne dodržiavali tento odkaz. Lenže stalo sa, že raz pred Vianocami navštívila Bratislavu Mária Terézia. Priamo na Štedrý deň museli ísť nachytať ryby pre panovníčku. Vybrali sa rybári na lov a člny sa im od množstva rýb prehýbali. Keď ich chceli odviezť na breh, zjavil sa Rybí kráľ. Rozvlnil sa Dunaj a rybárov zmietlo pod hladinu. Zachránil sa iba Jankto. Mária Terézia, ale i rodiny rybárov mali smutné Vianoce. A aby sa už nikdy nič podobné nezopakovalo, vydala prísny zákaz, že na Štedrý deň sa nesmú loviť ryby.

                  Výstava Hop! Pop Up vychádzala z tohto príbehu. Autorky výstavy Ingrid Abrahamfyová a Ladislava Repková použili 3D pop up prvky – predstavili knihu v trojrozmernej podobe. V jednotlivých miestnostiach ste si mohli prečítať príbeh o Rybom kráľovi, našli ste Rybieho kráľa v nadživotnej veľkosti, krajinu pop up prvkov i priestor na pohyb a zábavu.

                  Cieľom výstavy bolo oboznámiť návštevníkov Bibiany s technikou pop up kníh a umožniť vyskúšať si, aspoň v jednoduchej podobe, ako sa niektoré prvky vyrábajú.

                                                     Marcela Duchková

      Rybí kráľ alebo HOP! POP UP - Obrázok 1
     • Možno príde Mozart

     • Galéria mesta Bratislavy organizuje pre deti všetkých vekových kategórií vzdelávacie programy a zážitkové aktivity. Deti VIII. oddelenia ŠKD (4. B) navštívili tento kultúrny stánok dvakrát. 17. januára 2018 si v Pálffyho paláci v sprievode skúseného lektora Vladislava Malasta pozreli výstavu o diele výtvarníka Adama Friedricha Oesera. Tento nemecký umelec žil v rovnakom období ako hudobný skladateľ Wolfgang Amadeus Mozart. Deti si pozreli obrazy, ktoré namaľoval A. F. Oeser, a rozprávali sa o kultúre a atmosfére 18. storočia. Po rozhovore dostali za úlohu vylúštiť krížovku. Odpovede hľadali vo vystavených obrazoch. Tajnička v krížovke odhalila slovo parochňa.

      Toto slovo bolo kľúčom k tvorivému ateliéru s lektorkou Monikou Mikyškovou. Deti si pozreli tri portréty s parochňami. Parochne poznali ľudia už v staroveku. Do Európy sa dostali v 15. storočí zásluhou francúzskeho kráľa Ľudovíta XI. V starovekom Ríme vyrábali parochne z trávových vlákien. Neskôr na ich výrobu používali konské vlasy alebo kozie chlpy, v Holandsku  ženské vlasy. Koncom 18. storočia začala móda parochní upadať. Zachovali sa len pri niektorých profesiách, ako sú lekári, sudcovia. Dnes sa pri ich nosení uplatňuje medicínske hľadisko. V tvorivom ateliéri si deti vytvorili vlastné parochne a vyskúšali si ich. Veľmi sa im páčili.

                                                                 Marcela Duchková


      Možno príde Mozart - Obrázok 1
     • 4.7.2018 Celodenný výlet na Železnú studničku

     • Pred nástupom do MHD ťažkú úlohu nám dali vychošky dnes,
      porozmýšlať, čo všetko znamená les.
      Podľa indícií od Mareka sme to vedeli všetci ,
      na Železnej studničke sme si  overili lesy
      a s dendrologičkou sme listy sledovali všetci.
      Odmenou nám nebola sladkosť žiadna,
      ale zábava na preliezkach riadna....
      M. Tomašovičová
     • Kniha Dierožrút

     • Kniha DIEROŽRÚT ako scénické laboratórium

       

                   V Bibiane pripravili pre deti zaujímavý projekt – Izbu čítania. Je to nový experimentálny prístup zameraný na podnecovanie a rozvoj hĺbavého čítania u detí. Autorkami projektu sú Timotea Vráblová a Mária Bačová. Deti VIII. oddelenia ŠKD (4. B) ju navštívili 18. mája 2018.

                  Zoznámili sa tu s dierožrútmi – malými bytosťami, ktoré dostali  svoje meno  preto, lebo žerú veľa dier. Sú to zberatelia a hltači dier. Jedením sa im vyvinuli veľké papuľky. Dierožrút je hladoš. Ráno je hladný a okamžite si musí naplniť bruško dierami. V domčeku dierožrúta to vyzerá veľmi zvláštne: všade sú diery – v oknách, na streche, v kozube, v parketách. Dierožrút urobí všetko preto, aby zjedol dieru. Police padajú, lebo vyje dieru po klincoch.

                  Knižné laboratórium je založené na fantázii. Predstavujem si to, čo čítam. Postupne budú pribúdať ďalšie diely tohto projektu. Už v júni sa predstavila druhá časť – Záhada hradného pokladu.

       

                                         Marcela Duchková      Kniha Dierožrút - Obrázok 1
     • IZMY a IZBY

     • IZMY A IZBY

       

                  V tomto školskom roku pripravila Bibiana niekoľko zaujímavých výstav. Jednou z nich bola aj výstava IZMY a IZBY. Na výstave sa prezentovali hlavné výtvarné smery konca 19. a začiatku 20. storočia – impresionizmus, kubizmus, expresionizmus, surrealizmus. 14. februára 2018 ju navštívili aj deti VIII. oddelenia ŠKD (4. B). V tvorivej dielni Autoportrét si vyskladali vlastný portrét. Vychádzali pritom z kubizmu. Tento smer využíval najmä geometrické tvary, výrazné farby, veľké priestorové línie. Najvýraznejšími predstaviteľmi kubizmu boli George Braque a Pablo Picasso.

                                                                 Marcela Duchková


      IZMY a IZBY - Obrázok 1
     • Aj Bibiana čítala deťom


     • Aj BIBIANA čítala deťom

       

                  Občianske združenie Celé Slovensko číta deťom organizuje od roku 2011 aktivity, na ktorých známe osobnosti kultúrneho a spoločenského života čítajú deťom na celom Slovensku. Cieľom je prehĺbiť komunikáciu medzi deťmi a dospelými prostredníctvom kníh a čítania.

                  V rámci Týždňa čítania deťom v Slovenskej republike sa v pondelok 4. júna 2018 v Bibiane uskutočnilo podujatie Bibiana číta deťom. Zúčastnili sa na ňom aj deti V. a VIII. oddelenia ŠKD (3. A a 4. B).

                  Herečka Zuzana Kronerová, pre ktorú je čítanie zábava, čítala deťom z knihy Gabriely Futovej Naša mama je bosorka. Herečka a speváčka Sisa Michalidesová nahrala pre deti CD Veľkí herci spievajú malým deťom. Zahrala deťom na zobcovej flaute veselé pesničky. Spisovateľa Jána Uličianskeho poznajú deti 4. B najmä z časopisu Slniečko, pre ktoré píše príbehy o pánovi Áčikovi. Deťom rozprával o svojom kocúrikovi Leonardovi, ktorý dostal angínu. Tému šikanovania opísal Roman Brat v knihe Môj anjel sa vie biť. Hlavný hrdina Oskar v nej rozpráva svojmu anjelovi každodenné príhody. Hosťom podujatia bol aj Michal Luciak, poradca prezidenta Andreja Kisku. Čítal z knihy Jána Uličianskeho Analfabeta Negramotná. Čitateľský „maratón“ ukončil slovenský herec žijúci v Prahe Richard Trsťan. Zaspomínal si na obdobie nakrúcania filmu Mach, Šebestová a čarovné slúchadlo. O známych nezbedníkoch čítal deťom v origináli, čiže v češtine.

                  Zakladateľka OZ Celé Slovensko číta deťom, dramaturgička Viera Kučerová je neúnavnou propagátorkou detského čítania. Vďaka tomuto projektu sa počas jeho existencie uskutočnili stovky podujatí na celom Slovensku. Sú dôkazom toho, že to najlepšie, čo môžu dospelí darovať deťom, je čas, ktorý im venujú, napríklad aj čítaním.

                  Fotografie z podujatia si môžete pozrieť aj na webovej stránke Bibiany a projektu Celé Slovensko číta deťom.

                                                                 Marcela Duchková


      Aj Bibiana čítala deťom - Obrázok 1
     • Komparo 4. ročníky 2018

     • V celoslovenskej súťaži Komparo skončili naši štvrtáci medzi 25% najlepších škôl z celého Slovenska. Riešili testy zo slovenského jazyka, matematiky, vlastivedy, prírodovedy a všeobecných štúdijných predpokladov. Gratulujeme!

     • Úradné hodiny počas prázdnin

     • Úradné hodiny kancelárie školy počas mesiaca júl 2018 (každá streda od 9.00 - 12.00) budú vzhľadom na prebiehajúce rekonštrukčné práce v budove len na telefónnej linke 0915 724 351.  

    • ŠvP - II. stupeň
     • ŠvP - II. stupeň

     • Aj tento rok sa takmer sto žiakov II. stupňa zúčastnilo školy v prírode, tentokrát v nádhernom prostredí Belušských Slatín. O program sa postarali p.uč. Hatalová, Mojžitová, Florianová, Kočanová, Brunovská a Hostová. O tom, že bol naozaj bohatý, svedčí 18 súťažných disciplín. Nikto neodišiel naprázdno,  najväčšou odmenou však budú krásne spomienky. Aj keď nás neustále strašil dážď, užili sme si aj prechádzky po lese a na záver aj výlet do Čičmian, Rajeckej Lesnej a na Fačkovo sedlo. K spokojnosti s pobytom prispeli aj výborní kuchári. 

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
    • skola@zsgrosslingova.sk
    • +421 2 5292 3482
    • Grösslingová 48, 811 09 Bratislava
    • 31810993
    • 2021687118
    • Mgr. Mária Hronská riaditelka@zsgrosslingova.sk 0915 724 351
    • Mgr. Michaela Hrnčiarová michaela.hrnciarova@zsgrosslingova.sk 0915 724 350
    • Michaela Vrabková +421 2 5292 3750 zsgrosba.ms@gmail.com
    • Ing. Monika Hatalová vychovnaporadkyna@zsgrosslingova.sk
    • Ing. Eva Ťažká +421 2 5296 8417 zsgrosba.sj@gmail.com
    • PhDr. Marcela Duchková marcela.duchkova@zsgrosslingova.sk 0903 873 284
    • Mgr. Diana Kuthanová diana.kuthanova@zsgrosslingova.sk +421 2 5292 3482