• Príchod zo ŠvP

     • Milí rodičia,

      čakajte nás na parkovisku o 15.15. 

       

     • Pokyny na LPČ 2

     • POKYNY NA LPČ

       

      Deti sú rozdelené do dvoch oddelení:

      1. oddelenie: 1. a 2. ročník v 2. A (č. dv. 13).

      2. oddelenie: 3. a 4. ročník v 3. B (č. dv. 14).

       

      V prípade potreby môžete telefonovať na mobil 0902 078 302.

     • Pokyny na LPČ

     • POKYNY NA LPČ

       

      Činnosť v LPČ je od 7.00 hod. do 17.00 hod. Príchod do školy je do 8.00 hod. V utorok 3. 7. je odchod zo školy o 7.45 hod.

      Deti si prinesú:   prezuvky

                                opaľovací krém

                                šiltovku/klobúčik

                                slnečné okuliare

                                desiatu, olovrant

                                nápoje

                                farbičky/peračník

       

      V prípade nepriaznivého počasia je možná zmena programu.

    • Deň detí
     • Deň detí

     •  V sobotu 2. 6. sme oslávili Deň detí na našom školskom dvore. Rodičia si s deťmi zmerali svoje sily v siedmich disciplínach / Roztrhané korálky, Stolný tenis, Štafeta, Slalom na metle, Hod na kôš, Popoluškin problém, Skákanie vo vreci /. Zašportovali si, zasúťažili a hlavne sa zabavili. Víťazi boli odmenení a nezabudlo sa aj na porazených. Nechýbalo chutné občerstvenie a na záver sa všetci posilnili výborným gulášom.Vďaka rodičom, ktorí venovali tento deň svojim deťom a vďaka aj pedagógom, ktorí mali z tejto akcie dobrý pocit.

      J.J.

    • Tretiakov navštívil generálny riaditeľ LESOV SR
     • Tretiakov navštívil generálny riaditeľ LESOV SR

     • V stredu 30. mája 2018 našich tretiakov navštívil generálny riaditeľ LESOV SR Ing. Marian Staník, ktorý prišiel osobne odovzdať diplom a vecné ceny našej tretiačke Emke K., ktorá získala 1.miesto v I. kategórii v súťaži Od stromu k zošitu, ktorú vyhlásili LESY SR. Ocenená nebola len Emka, spolužiaci z triedy si domov odniesli krásne drevené pravítko s lesnou tematikou, do areálu školy bude v najbližších dňoch nainštalovaná aktivita lesnej pedagogiky a koncom augusta všetci žiaci školy získajú linajkované zošity vo formáte A5 v dvoch typoch 523 EKO, 524 EKO s výhernými grafickými prevedeniami podľa víťazných žiackych návrhov, ktoré budú LESY SR na svoje náklady prostredníctvom svojich odštepných závodov distribuovať do škôl. Výstava najlepších žiackych prác z projektu Od stromu k zošitu bude počas celej letnej sezóny sprístupnená v Lesníckom skanzene vo Vydrovskej doline.

      L.K.

    • Zábavno - súťažné dopoludnie
     • Zábavno - súťažné dopoludnie

     • Aj naša škola  dňa 1. 6. 2018 oslávila Deň detí  zábavnými športovými aktivitami. Žiaci si zmerali sily individuálne i v tímoch. Víťazom sa stal každý zúčastnený, lebo nikto neodišiel bez ceny.

      Za vydarené športové dopoludnie sa podpísalo vedenie školy i pedagogickí pracovníci. Naše poďakovanie patrí taktiež Rade rodičov, ktorí nás finančne podporili.

    • Školský výlet v Kolárove
     • Školský výlet v Kolárove

     • Dňa 6. júna sa žiaci štvrtých ročníkov vybrali na školský výlet do Kolárova, kde navštívili veľmi zaujímavé miesto - vodný plávajúci mlyn. Priamo v mlyne je zriadené Múzeum vodného mlynárstva. Lodný mlyn je zaradený medzi národné kultúrne pamiatky Slovenska. Je umiestnený do veľmi pekného prostredia riečneho ramena Malého Dunaja v kraji lužných lesov južného Slovenka. Okrem nových poznatkov a informácií, ktoré sa deti dozvedeli z prednášky sa zregenerovali a zrelaxovali v krásnom prostredí prostredníctvom pohybových hier, naháňačiek, schovávačiek, či futbalu. Počasie nám prialo až do samého konca výletu a domov sme sa vracali s novými nezabudnuteľnými zážitkami, ktoré nám zostanú v pamäti.

    • 2. miesto s MASKOTOM VICTOUR 2018
     • 2. miesto s MASKOTOM VICTOUR 2018

     • V mesiaci máj sa žiaci I. stupňa zapojili do druhého ročníka súťaže "Nakresli maskota a poď s nami do tábora", pod záštitou spoločnosti Victour, ktorá je organizátorom detských táborov. Cieľom súťaže bolo nakresliť maskota pre rok 2018. Tretiačka Nataša Tatiana Š. sa svojím výtvarným stvárnením maskota predstave porotcov priblížila získala krásne 2.miesto. Nataške srdečne gratulujeme a prajeme príjemný pobyt v letnom tábore s Victour.

      L.K.

     • 3.miesto v súťaži BUDÚCNOSŤ SVETA 2018

     • V tomto školskom roku sa žiaci  I. stupňa zapojili do 3. ročníka výtvarnej súťaže BUDÚCNOSŤ SVETA, v ktorej naša tretiačka Ema K. s výtvarnou prácou „Ekologické myslenie“ získala 3.miesto v kategórii I. stupeň ZŠ. Témy, ktoré v súťaži dominovali, boli ochrana prírody, recyklácia, využitie moderných technológií a zabránenie znečisťovaniu ovzduší. Odborná porota pri voľbe víťazov prihliadala na výtvarnú stránku, súvis s témou životného prostredia a inovativne spracovanie diela. Spomedzi všetkých registrovaných diel, organizátori vybrali tie najkrajšie, najpútavejšie a najoriginálnejšie, ktoré budú naďalej vystavovať. Medzi TOP VYBRANÉ DIELA sa dostali práce Emy K. a Stelly D. z tretieho ročníka, Michaely J. a Anny N. zo štvrtého ročníka. Dievčatám gratulujeme a prajeme veľa úspechov aj v ďalších ročníkoch súťaže.

      L.K.

     • Letná prázdninová činnosť

     • Milí rodičia, 
      pozrite si prehľad platieb za stravu na LPČ. V prípade, ak má žiak preplatok, neplatí stravné. Ostatní môžete uhradiť stravné aj v hotovosti u pani Šillovej.

      Ďakujeme za spoluprácu. 

      Stravné LPČ

     • Spoločná grilovačka rodičov a detí na Partizánskej lúke – 2. B

     • Sú krásne dni a nás to ťahá aj do prírody. V nedeľu 27.5. sme sa stretli na Partizánskej lúke, aby sme strávili pekný deň pri grilovačke, hrách a príjemných rozhovoroch.

      Každý niečo doniesol, napiekli sa koláče. Deti mali svoje hry. Boli fascinované prírodou, vodou. Hľadali sa žubrienky, pekné kamienky. Niekedy sme hľadali aj my deti, keď sa rozliezali po lese.

      Čas nám rýchlo plynul. Zaspomínali sme v rozhovoroch na naše detstvo a staré časy. Takto sme sa poznali ináč, ako pri stretnutí v škole.

      Všetko sa zjedlo a my sme odchádzali zadymení, ale spokojní. Ďakujem rodine pani JURČOVEJ a za to, že prišli skôr, aby obsadili miesto. Tak zase o rok.

      Dáška Hycláková

       


      Spoločná grilovačka rodičov a detí na Partizánskej lúke – 2. B - Obrázok 1

       

    • Ocenenie v súťaži DEŇ ZEME s NATUR-PACKom
     • Ocenenie v súťaži DEŇ ZEME s NATUR-PACKom

     • Pri príležitosti Dňa Zeme vyhlásila organizácia NATUR-PACK 3. ročník kreatívnej súťaže pre základné školy s názvom "Deň Zeme s NATUR-PACKom 2018", do ktorej sa zapojili aj naši žiaci I.stupňa. Cieľom bolo zamyslieť sa nad predchádzaním vzniku odpadov, triedením a recykláciou. Ocenenie za výtvarno-umelecké prevedenie témy získala tretiačka Zinka B., ktorej srdečne blahoželáme.

      L.K.

    • Spoznávame svoje mesto
     • Spoznávame svoje mesto

     • V stredu 23. mája 2018, žiaci tretieho ročníka zažili netradičné vyučovanie  vlastivedy formou exkurzie. Vláčik – Blaváčik ich previezol ulicami starého mesta až na Bratislavský hrad. Celou cestou im pani sprievodkyňa rozprávala o histórii hlavného mesta.  

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
   • skola@zsgrosslingova.sk
   • +421 2 5292 3482
   • Grösslingová 48, 811 09 Bratislava
   • 31810993
   • 2021687118
   • Mgr. Mária Hronská riaditelka@zsgrosslingova.sk 0915 724 351
   • Mgr. Michaela Hrnčiarová michaela.hrnciarova@zsgrosslingova.sk 0915 724 350
   • Michaela Vrabková +421 2 5292 3750 zsgrosba.ms@gmail.com
   • Ing. Monika Hatalová vychovnaporadkyna@zsgrosslingova.sk
   • Ing. Eva Ťažká +421 2 5296 8417 zsgrosba.sj@gmail.com
   • PhDr. Marcela Duchková marcela.duchkova@zsgrosslingova.sk 0903 873 284
   • Mgr. Diana Kuthanová diana.kuthanova@zsgrosslingova.sk +421 2 5292 3482