• Hmyzí hotel poskytuje ubytovanie zadarmo

   • 30.06.2022 19:44
   • 30. mája 2022 navštívili deti 2. A a 4. B Stredisko environmentálnej výchovy (SEV) DROPIE. Nachádza sa na Dolnom Žitnom ostrove v lokalite obce Zemianska Olča, časť Lúky, na území nížinných samôt – tanyí.

    SEV je pobytovým ekocentrom Slovenskej agentúry životného prostredia. Ocitli sme sa v srdci Chráneného vtáčieho územia Ostrovné lúky. Svoj životný priestor tu nájdu sokol červenonohý, ľabtuška poľná, strakoš kolesár a mnohé iné.

    Strediskom nás sprevádzala pani Szabová. V minulosti slúžilo toto územie ako záchranná stanica dropa fúzatého. Už tu nežije. Drop potrebuje pre svoj život veľký priestor, ticho. Je to najťažší lietajúci vták v Európe. Hniezdo si stavia na poli, pasienkoch a lúkach. Jamu vystelie perím a nakladie vajíčka. Posledný drop na tomto území zahynul v roku 2010. Na Slovensku sa veľmi vzácne vyskytuje v Chránenom vtáčom území Sysľovské polia v katastri obcí Jarovce, Rusovce a Čunovo.

    DROPIE je krajina močiarov a lúk. Okrem početného druhu vtákov tu žijú vodné živočíchy – žaby, raky, hady, vážky a iný hmyz. Niektoré z nich sme videli priamo v areáli v jazierku. Rastie tu aj najvyššia rastlina na Slovensku – trsť obyčajná – dorastajúca až do výšky úctyhodných troch metrov. Zhotovujú sa z nej korbáče či ohrady pre ovce. Skrýšu v nej našli motýľ Zlatoočka obyčajná aj kutavky.

    Deti sa prešli po pocitovom chodníku, obdivovali nekonečný priestor na rozhľadni. Kŕmili ovce, kozy, somáriky, kone a prasiatka. Poznávali zvuky živočíchov na zvukovej tabuli, dozvedeli sa, aký význam majú hlavové vŕby pre prírodu. V hmyzom hoteli zazreli niektorých jeho obyvateľov – mravce, ucholaky, osy, včely, lienky.

    Na záver nášho pobytu deti dostali úlohu – nájsť v areáli našu najväčšiu včelu samotárku. Tým najvytrvalejším sa to aj podarilo. Uprostred lúky kraľuje jej drevená, mnohonásobne zväčšená podoba.  MD

   • Naspäť na zoznam článkov