• Sme v Slniečku

   • 23.11.2020 12:05
   • Na sklonku školského roka 2019/2020 časopis Slniečko vyzval deti, rodičov a pedagógov, aby sa podelili o svoje zážitky v období dištančného vzdelávania počas prvej vlny pandémie koronavírusu. Aj deti vtedajšieho IV. oddelenia ŠKD (2. B) pracovali v tomto období so Slniečkom.

                Jednou z tém, ktorej sme sa venovali, bol život Johanna Wolfganga Kempelena. Slniečkový príbeh o ňom nám pomohol odhaliť, aký ho mal bohatý. Deti navštívili dom, v ktorom J. W. Kempelen žil a pracoval. Lenke sa podarilo vypátrať, že to bol dom s číslom 32 a nie 20, ako sa uvádzalo v Slniečku. Svoj príbeh napísala, pridala kresbu a poslala do Slniečka. Redaktorov tento príbeh oslovil. Nájdete ho v prvom septembrovom čísle v školskom roku 2020/2021.

                Keď sa niekedy pôjdete poprechádzať, všimnite si dom na rohu Klemensovej a Dunajskej ulice. Má tajomnú minulosť, veď v ňom žil a pracoval geniálny vynálezca Johann Wolfgang Kempelen, ktorý okrem iného vymyslel šachový automat. Zahrala si na ňom aj ruská cárovná Katarína Veľká.

                                                               MD

   • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
   • skola@zsgrosslingova.sk
   • +421 2 5292 3482
   • Grösslingová 48, 811 09 Bratislava Slovakia
   • 31810993
   • 2021687118
   • Mgr. Mária Hronská riaditelka@zsgrosslingova.sk 0915 724 351
   • Mgr. Michaela Hrnčiarová michaela.hrnciarova@zsgrosslingova.sk 0915 724 350
   • Michaela Vrabková +421 2 5292 3750 zsgrosba.ms@gmail.com
   • Ing. Monika Hatalová vychovnaporadkyna@zsgrosslingova.sk
   • Ing. Eva Ťažká +421 2 5296 8417 zsgrosba.sj@gmail.com
   • PhDr. Marcela Duchková marcela.duchkova@zsgrosslingova.sk 0903 873 284
   • Mgr. Diana Kuthanová diana.kuthanova@zsgrosslingova.sk +421 2 5292 3482
   • Mgr. Zuzana Horváthová zuzana.horvathova@zsgrosslingova.sk tel. kontakt: +421 2 5292 3482