• ŠvP - 1. ročník

   25.05.2017 13:25
   Predpokladaný príchod na parkovisko je o 15.00. 
  • ŠvP - 1. ročník

   21.05.2017 16:12
   Naši prváci práve šťastne dorazili do rezortu Oliwa. 
  • MDD - 1. stupeň

   25.05.2017 16:41
   Milí rodičia, milé deti, milí priatelia školy,
    
   pri príležitosti MDD vás srdečne pozývame na 8. ročník Športového dňa rodičov a detí, ktorý sa uskutoční v SOBOTU 10. júna 2017 od 9,00 hod. do cca 14,00 hod. v areáli našej Základnej školy M. R. Štefánika na Grösslingovej ulici 48. Príďte v športovom oblečení a s dobrou náladou, tradičné i netradičné súťaže, občerstvenie, pitný režim, aj ceny pre súťažiacich budú zabezpečené.
   Aby bolo gulášu pre všetkých, informujte nás prostredníctvom emailovej adresy našej školy:
   skola@zsgrosslingova.sk , koľko členov vašej rodiny /koľko detí/rodičov + trieda/ sa plánuje akcie zúčastniť. Uzávierka prijímania prihlášok je do 5. júna 2017.


   Zároveň si vás dovoľujeme upozorniť, že ak ste k dnešnému dňu neuhradili rodičovský príspevok na tento školsky rok, môžete tak stále urobiť v hotovosti alebo prevodom na účet (viac info na stránke školy), nakoľko aj na túto akciu sa prispieva  z rozpočtu Združenia rodičov .
    
   Tešíme sa na vás všetkých, ktorí prídete.
                                                                                   Vedenie školy a Rada rodičov
  • Informácie - ŠvP I. stupeň

   16.05.2017 17:39
   I. turnus 21.5. - 26.5.2017

   Autobus bude pristavený 21.5.2017 v nedeľu pred 12.30. 
   Prosíme rodičov prisť na parkovisko do 12.30. Odchod je o 13.00.
   Príchod do Twistova je naplánovaný o 15.00. 
   Príchod zo ŠVP je v piatok 26.5.2017  medzi 15.00 a 16.00 (bude upresnený na stránke školy)

   II. turnus 28.5.2017 - 2.6.2017 a III. turnus 4.6.2017 - 9.6.2017 majú naplánované tie isté časy odchodov a príchodov. 

   Program v rámci pobytu v Švp:  všetky tri turnusy majú naplánované výlety do Trenčína (hrad a mesto) a návštevu Sklených Teplíc.
   Odporúčaný zoznam vecí do ŠvP Zoznam veci.docx
   Zároveň žiadame rodičov, aby si žiaci do ŠvP nebrali mobily a iné elektronické hry. Majú to zakázané. 
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
   • skola@zsgrosslingova.sk
   • +421 2 5292 3482
   • Grösslingová 48, 811 09 Bratislava
   • 31810993
   • 2021687118
   • Mgr. Mária Hronská riaditelka@zsgrosslingova.sk 0915 724 351
   • Mgr. Michaela Hrnčiarová michaela.hrnciarova@zsgrosslingova.sk 0915 724 350
   • Michaela Vrabková +421 2 5292 3750 zsgrosba.ms@gmail.com
   • Ing. Monika Hatalová vychovnaporadkyna@zsgrosslingova.sk
   • Ing. Eva Ťažká +421 2 5296 8417 zsgrosba.sj@gmail.com
   • PhDr. Marcela Duchková marcela.duchkova@zsgrosslingova.sk 0903 873 284
   • Mgr. Diana Kuthanová diana.kuthanova@zsgrosslingova.sk +421 2 5292 3482
   • Mgr. Zuzana Horváthová zuzana.horvathova@zsgrosslingova.sk tel. kontakt: +421 2 5292 3482