• Triedne aktívy

   11.01.2018 13:51

   Milí rodičia, 

   dovoľujeme si Vám pripomenúť, že dňa 15.1.2018 sa uskutočnia TRIEDNE AKTÍVY 

   • 1. stupeň  o 16. 30 h
   • 2. stupeň  o 17,00 h 
  • Oznámenie – RIADITEĽSKÉ VOĽNO

   01.12.2017 15:58

       Riaditeľka Základnej školy s materskou školou M.R.Štefánika, Grösslingová 48, 811 09 Bratislava v súlade so zákonom 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150 ods.5) udeľuje z technických príčin dňa 22.12.2017 (piatok) žiakom riaditeľské voľno.

      Zároveň Vám oznamujeme, že v uvedený deň nebude v prevádzke ani ŠKD. Materská škola a školská jedáleň má riadnu  prevádzku.

  • Lyžiarsky výcvik - úhrada zálohy

   Lyžiarsky výcvik - úhrada zálohy

   28.11.2017 14:06
   Platobné údaje pre úhradu zálohy na lyžiarsky výcvik.
    
    

   Číslo účtu: SK22 0900 0000 0000 1147 2185 
   konštantný symbol:      0558

   variabilný symbol:         022018
   správa pre prijímateľa: priezvisko a trieda žiaka

   Suma: 25 eur

   Termín: 30.11.2017

  • Testovanie 5

   20.11.2017 12:14

   Dňa 22.11.2017 prebehne na škole Testovanie 5. 

   Žiaci 6.- 9. roč. majú v tento deň štúdium na doma a sú odhlásení z obedov. 

   Vyučovanie I. stupňa prebieha podľa rozvrhu hodín.

    

  • Informatívne triedne aktívy

   10.11.2017 17:01

   Milí rodičia, 

   dovoľujeme si Vám pripomenúť, že dňa 15.11.2017 sa uskutočnia INFORMATÍVNE TA 

   • 1. stupeň  o 16. 30 h
   • 2. stupeň  o 17,00 h 
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
   • skola@zsgrosslingova.sk
   • +421 2 5292 3482
   • Grösslingová 48, 811 09 Bratislava
   • 31810993
   • 2021687118
   • Mgr. Mária Hronská riaditelka@zsgrosslingova.sk 0915 724 351
   • Mgr. Michaela Hrnčiarová michaela.hrnciarova@zsgrosslingova.sk 0915 724 350
   • Michaela Vrabková +421 2 5292 3750 zsgrosba.ms@gmail.com
   • Ing. Monika Hatalová vychovnaporadkyna@zsgrosslingova.sk
   • Ing. Eva Ťažká +421 2 5296 8417 zsgrosba.sj@gmail.com
   • PhDr. Marcela Duchková marcela.duchkova@zsgrosslingova.sk 0903 873 284
   • Mgr. Diana Kuthanová diana.kuthanova@zsgrosslingova.sk +421 2 5292 3482
   • Mgr. Zuzana Horváthová zuzana.horvathova@zsgrosslingova.sk tel. kontakt: +421 2 5292 3482