• MŠ - nástup od 8.2.
    • MŠ - nástup od 8.2.

    • 07.02.2021 19:34
    • Na základe dlhých rokovaní sa p. starostka  MČ- Ba Staré mesto rozhodla, že sa materské školy otvoria. od zajtra 8.2.2021
     Keďže ZŠ nenastupuje ešte tento týždeň vaše deti môžete do MŠ priniesť už od 7,00 h- do 8,00.

     1) Prevádzka MŠ je štandardná, od 7:00 do 17:00 h.
      
     2) Pri nástupe dieťaťa do MŠ potrebujete mať vyplnené tlačivo aktualizované "Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti" a ráno, keď privediete dieťa do MŠ ho odovzdáte službukonajúcemu personálu.Rodičia, ktorí nebudú mať možnosť priniesť si so sebou vytlačené Čestné vyhlásenie, môžu ho vyplniť na stoloch v prechodovej chodbe, kde budú pre istotu pripravené/ nebudeme trvať na dodaní prílohy/
      
     3) Do budovy vstupujte vstupom od parkoviska, vyznačeným ako vchod pre MŠ. 
      
     Vstup rodičom do priestorov školy a priestorov materskej školy je aj v ranných aj v popoludňajších hodinách zakázaný. 
      
     Vaše dieťa bude ráno pri hlavnom vstupe dolu preberať určený zamestnanec MŠ, kde prebehne aj ranný filter s meraním teploty dieťaťa a dezinfekciou rúk.
     Prosíme Vás, aby ste sa nezdržiavali pri hlavnom vchode  viac ako je to nevyhnutné na odovzdanie dieťaťa a potrebného tlačiva o bezinfekčnosti..
      
      
     Popoludní si pri vyzdvihovaní zazvoníte na triedu MOTÝLIKY a ohlásite meno dieťaťa. Pripravené dieťa Vám privedie poverený zamestnanec dolu ku vchodu.
      
     4) Prosím nezabudnite všetkým deťom priniesť papučky, pyžamko, náhradné oblečenie a 2 rúška v ruksaku.
      
     5) Tie deti, ktoré ste mi nahlásili, že tento týždeň ešte neprídu automaticky odhlásim v školskej jedálni u pani vedúcej, takže nie je potrebné sa v tomto termíne individuálne odhlasovať.
      
     6) V prípade, že ste sa mi v priebehu týždňa nahlásili, že prídete do MŠ,ale nebudete môcť nastúpiť, prosím Vás oznámiť dôvod neprítomnosti. 
      
     Ďakujem všetkým za trpezlivosť , ústretovosť a spoluprácu.
      
    • viac
    • Oznam
    • Oznam

    • 29.01.2021 21:52
    • Prevádzka materských škôl podľa vyjadrenia MŠVVaŠ SR bude pokračovať v režime ako doteraz až do odvolania. Otvorené naďalej zostávajú dve materské školy – MŠ Karadžičova a MŠ Kuzmányho.

     V prípade, že potrebujete, aby vaše dieťa nastúpilo do MŠ, lebo nemáte možnosť zostať pracovať z domu, môžete kontaktovať zástupkyňu riaditeľky školy pre MŠ kvôli prihláseniu sa do zbernej MŠ.

     O ďalšom postupe Vás budeme aj v priebehu budúceho týždňa informovať.

      

    • viac
    • Oznam
    • Oznam

    • 20.01.2021 11:45
    • Informácia od zriaďovateľa ohľadom úhrady príspevku v materskej škole /školnépočas jej zatvorenia:

      

     možnosti úhrady príspevku (školného):

      

     a)      zákonný zástupca dieťaťa uhradí mesačný príspevok (ak má nastavený trvalý príkaz a nechce ho rušiť) a platbu zriaďovateľ vráti po zúčtovaní na konci školského roka,

     b)      nasledujúci mesiac sa príspevok (školné) neuhradí a januárová platba sa presunie na mesiac februá( príloha: Rozhodnutie starostky č. 10/2020).

      

     O ďalšom postupe Vás budeme včas informovať, ale podľa medializovaných info by sme v prípade pozitívneho (priaznivého) vývoja pandemicko-epidemiologickej situácie na Slovensku, hlavne v Bratislave mali materské školy otvárať k 01.02.2021; avšak v prípade nutnosti opätovného pretestovania, teda zotrvania v čiernom IV. stupni pripravovaného COVID AUTOMAT-u sa školy otvoria (podľa optimistického scenára) 08.02.2021.

      

     V  týždni od 25.01. do 29.01.2021 bude naďalej v prevádzke len MŠ Karadžičova 51 , ktorá je určená ako zberná MŠ aj pre nás a Kuzmányho 9, Bratislava pre deti, ktorých zákonní zástupcovia pracujú v kritickej infraštruktúre alebo ich práca im neumožňuje home office. 

      

     V prípade ak sa Vám zmenila situácia v práci, môžete kontaktovať zástupkyňu riaditeľky školy pre MŠ ohľadne prihlásenia sa v danom termíne na náhradnú MŠ.

     skolne_MS_rozhodnutie_10_2020.tif

    • viac
    • Dôležitý oznam - Aktuálna informácia od zriaďovateľa ohľadom prevádzky MŠ
    • Dôležitý oznam - Aktuálna informácia od zriaďovateľa ohľadom prevádzky MŠ

    • 15.01.2021 15:05
    • Oznamujeme Vám, že v týždni od 18.01. do 22.01.2021 bude naďalej v prevádzke len MŠ Karadžičova 51 a Kuzmányho 9, Bratislava pre deti, ktorých zákonní zástupcovia pracujú v kritickej infraštruktúre alebo ich práca im neumožňuje home office. V prípade záujmu zákonných zástupcov, ktorým sa zmenila situácia v práci, môžu kontaktovať riaditeľky materských škôl, ktoré sú v prevádzke.

      

     O prevádzke materských škôl v nasledujúcich týždňoch Vás bude zriaďovateľ priebežne informovať podľa aktuálnych usmernení MŠVVaŠ SR.

    • viac
    • MIMORIADNY OZNAM
    • MIMORIADNY OZNAM

    • 05.01.2021 13:20
    • Na základe rozhodnutia ministra školstva, materské  školy budú v čase od 11.1 do 15.1.2021 otvorené len pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať pracovnú činnosť formou "homeoffice"
     Z dôvodu zabezpečenia školského stravovania  Vás žiadame o nahlásenie vášho záujmu o MŠ najneskôr do 6.1.2021, či potrebujete nevyhnutne umiestniť vaše dieťa v MŠ v čase od 11.1 do 15.1.2021
    • viac
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
   • skola@zsgrosslingova.sk
   • +421 2 5292 3482
   • Grösslingová 48, 811 09 Bratislava Slovakia
   • 31810993
   • 2021687118
   • Mgr. Mária Hronská riaditelka@zsgrosslingova.sk 0915 724 351
   • Mgr. Michaela Hrnčiarová michaela.hrnciarova@zsgrosslingova.sk 0915 724 350
   • Michaela Vrabková +421 2 5292 3750 zsgrosba.ms@gmail.com
   • Ing. Monika Hatalová vychovnaporadkyna@zsgrosslingova.sk
   • Ing. Eva Ťažká +421 2 5296 8417 zsgrosba.sj@gmail.com
   • PhDr. Marcela Duchková marcela.duchkova@zsgrosslingova.sk 0903 873 284
   • Mgr. Diana Kuthanová diana.kuthanova@zsgrosslingova.sk +421 2 5292 3482
   • Mgr. Zuzana Horváthová zuzana.horvathova@zsgrosslingova.sk tel. kontakt: +421 2 5292 3482