• Stopy na snehu i v nás

   20.09.2020 11:28

   Zima k nám prichádza na Martina.

   Koníky s ňou bežali a vyzváňali po cestách.

   Bola nová, svieža a zostávali za ňou stopy na bielom povrchu.

   Vyhrávala nám v kachliach a my sme rozprávkovo zaspávali...

    

   Preto mám rád zimu.

   Pre jej premeny a tajomstvá.

   Pre slávnostný čas fašiangov.

   Pre tichosť a bujnosť...

    

   Začala som slovami maliara a sochára Vladimíra Kompánka, ktorého výstavu sme navštívili s deťmi IV. oddelenia ŠKD (2. B) 5. februára 2020 v Mirbachovom paláci. Umelcova tvorba bola zameraná na zimu, na obdobie fašiangov, ktoré s ňou priamo súvisia. Autor sa narodil v Rajci a práve toto miesto bolo veľkou inšpiráciou pre jeho diela.

   Na začiatku si deti vypočuli krátky príhovor o práci a dielach pána umelca, obdivovali jeho obrazy a sochy. Zahrali si plachtovú hru, len pomocou rúk a hmatu hádali, kto sa pod plachtou nachádza. Nikto nikoho neuhádol. Potom v skupinkách skladali z drevených paličiek obrazy, veľmi nápadité a krásne. Vyvrcholením bola tvorba masiek technikou vyškrabávania.

                                      Z. K.

  • O mačke, ktorá urobila najdôležitejšie rozhodnutie v živote

   20.09.2020 11:18


   V pondelok 2. marca 2020 deti IV. oddelenia ŠKD (2. B) navštívili Staromestskú knižnicu. Nebola to však obyčajná návšteva, pri ktorej si prečítajú časopisy a požičajú knihy. V tomto roku oslávia 65. narodeniny dvaja slovenskí spisovatelia. Pri tejto príležitosti pripravila knižnica pre deti podujatie s názvom Králi detských kníh Daniel Hevier a Ján Uličiansky.

               Čítali sme si z knihy Líza, mačka z Trojice. Sú to príbehy mačky Lízy, ktorá sa presťahovala z Bratislavy do Banskej Štiavnice. Ak chcete vedieť, prečo a aké neuveriteľné dobrodružstvá pritom zažila, prečítajte si túto veselú knižku Jána Uličianskeho.

               Deti sa od pani knihovníčky Evy dozvedeli výsledky čitateľskej súťaže. Najúspešnejší čitatelia Esterka, Sárka a Julka si od spolužiakov právom vyslúžili potlesk a od pani knihovníčky pekné ceny.

               Víťazom a všetkým usilovným čitateľom srdečne gratulujeme!

                           MD

  • Najkrajšie ilustrácie ste mohli vidieť v Bratislave

   25.02.2020 13:10

   Veľký sviatok svetovej ilustrácie – Bienále ilustrácií Bratislava – sa uskutočnil už po 27. raz. Vo výstavných priestoroch Slovenského národného múzea – Historického múzea – na 2. poschodí Bratislavského hradu od 25. októbra 2019 do 5. januára 2020 na návštevníkov čakalo 3 056 ilustrácií od 416 ilustrátorov zo 47 krajín sveta a 539 kníh.

               Grand Prix BIB 2019 si odniesol Hassan Moosavi z Iránu za ilustrácie ku knihe Boxer. Odborná porota udelila okrem hlavnej ceny päť zlatých jabĺk BIB 2019, päť plakiet BIB 2019 a štyri čestné uznania pre vydavateľstvo za mimoriadny vydavateľský počin. Cenu detskej poroty získal Svetozár Košický a cenu primátora hlavného mesta Bratislavy slovenský výtvarník Boris Šima. Cenu Poštovej banky získal jeden z najväčších kráľov slovenskej ilustrácie pre deti Miroslav Cipár.

               Na výstave BIB sa 26. novembra 2019 zúčastnili aj deti 2. B. Prehliadkou ich sprevádzal lektor Miro. Na vystavené obrázky vytvárali príbehy. V knižnici Bibiany hľadali ilustrácie v zaujímavých knižkách. Kto chcel, mohol nakresliť vlastný príbeh.

                           MD


  • Aj my sme sa stali ilustrátormi

   03.03.2020 12:56

   Od 25. októbra 2019 do 5. januára 2020 ste mohli v Bratislave navštíviť 27. ročník Bienále ilustrácií Bratislava. Medzinárodnú súťažnú prehliadku originálov ilustrácií kníh pre deti organizuje Bibiana, medzinárodný dom umenia pre deti, s podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Každý druhý rok sa na ňom stretávajú umelci svetovej ilustrátorskej tvorby, spisovatelia, výtvarníci a vydavateľstvá, ktoré sa venujú umeleckej tvorbe pre deti.

               Súčasťou BIB bola aj knižnica s dielami, z ktorých pochádzali vystavené ilustrácie. K ďalším programom patrili interaktívne sprievody výstavou pod názvom Výrečné obrázky, besedy s tvorcami a inscenované čítania.

               Dramaturgia Bibiany pripravila pre malých návštevníkov tvorivé dielne so slovenskými ilustrátormi. Výnimočným podujatím, ktoré obohatilo BIB 2019, bola tvorivá dielňa Staň sa aj ty ilustrátorom s maliarom, grafikom, ilustrátorom a sochárom Miroslavom Cipárom. 12. novembra 2019 sa na nej zúčastnili aj deti 2. B. Miroslav Cipár porozprával deťom príbeh svojho detstva a svojej ilustrátorskej tvorby. Jeho pútavé a nevšedné rozprávanie počúvali deti s veľkou pozornosťou. Pochádza z Kysúc a s maľovaním začal ako tretiak v škole na kopaniciach. Učil sa v málotriedke s dvojzmenným vyučovaním. Do školy chodil cez les, autobus nepoznal. Počas vojny a Slovenského národného povstania jeho rodnú osadu vypálili a desať dní pred koncom vojny zastrelili 23 mužov a chlapcov z osady. Zachránil sa iba jeden – jeho otec. Miroslav Cipár mal vtedy desať rokov. Ako vyzeralo vyučovanie? Žiaci nemali písanky, len tabuľky, na ktoré písali s griflíkom –  nástrojom na písanie z bridlice. Na každej lavici bol kalamár s atramentom. Zmizík neexistoval, pri písaní ostali machule. Najskôr kreslil na tabuľku. V desiatich rokoch sa rozhodol, že pôjde na inú školu. Na žilinské gymnázium sa viezol s furmanom na rebrinovom voze ťahanom koňom. Ústredné kúrenie vtedy nepoznali, každý žiak musel priniesť ráno do školy okur – drevo na kúrenie.

               Po maturite na osemročnom gymnáziu študoval na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave. Túžba po umeleckej dráhe ho napokon zaviedla na Vysokú školu výtvarných umení, kde vyštudoval grafiku.

               V dielach Miroslava Cipára má významné miesto ilustrátorská tvorba. Ilustroval vyše 350 kníh, jeho kresby poznajú aj čitatelia detských časopisov Včielka, Zornička a Slniečko. Vytvoril vyše tristo logotypov, okrem iných aj logo BIB, ktoré reprezentuje Bienále ilustrácií na celom svete.

               Za svoju ilustrátorskú tvorbu získal množstvo ocenení. V roku 2019 Cenu Poštovej banky za originálny a mimoriadny prínos do ilustračnej tvorby. Je autorom loga Poštovej banky, generálneho partnera BIB.

               Časť svojich bohatých ilustrátorských skúseností odovzdal deťom v tvorivej dielni. Ich úlohou bolo vymyslieť nové logo Poštovej banky. A tak deti počúvali majstra Cipára a kreslili. Farbičky a výkresy vyčarili z ich rúk rôzne podoby loga. A ako si ho predstavujú? V ich kresbách sa prelínal reálny svet s fantazijným: mačiatko, tancujúce dievčatko, veverička, kvietok, jednorožec, kengura, psík, planéta, balóny, dorážačka Harryho Pottera, robotický kvet, superbanka, e-mailová adresa, loď.

               Ktovie, možno aj toto stretnutie s Miroslavom Cipárom podnieti deti k tomu, aby sa stali ilustrátormi.

                                      MD
   P. S. 8. januára tohto roka Miroslav Cipár oslávil svoje 85. narodeniny. Srdečne gratulujeme!


  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
   • skola@zsgrosslingova.sk
   • +421 2 5292 3482
   • Grösslingová 48, 811 09 Bratislava
   • 31810993
   • 2021687118
   • Mgr. Mária Hronská riaditelka@zsgrosslingova.sk 0915 724 351
   • Mgr. Michaela Hrnčiarová michaela.hrnciarova@zsgrosslingova.sk 0915 724 350
   • Michaela Vrabková +421 2 5292 3750 zsgrosba.ms@gmail.com
   • Ing. Monika Hatalová vychovnaporadkyna@zsgrosslingova.sk
   • Ing. Eva Ťažká +421 2 5296 8417 zsgrosba.sj@gmail.com
   • PhDr. Marcela Duchková marcela.duchkova@zsgrosslingova.sk 0903 873 284
   • Mgr. Diana Kuthanová diana.kuthanova@zsgrosslingova.sk +421 2 5292 3482