• Jún podujatia
    • Jún podujatia

    • 09.06.2022 11:00
    • BESIEDKY
     13.6 o 15:30- v triede  KAČIČKY
     14.6. o 15:30- v triede SOVY
     15.6. o 15:30- v triede MOTÝLE
     15.6. o 15:30- v triede MYŠKY
      
     16.6. Výlet na Biofarmu Príroda v Stupave
     Príchod detí do MŠ DO 7:45, odchod z MŠ 8:00
      
     Výlet na farmu s vozením na koni/koči :
     Bača Milan poskytne prehliadku hospodárskeho dvora Biofarmy spojenú s prehliadkou botanického chodníka a povozí deti na koči alebo na voze – podľa aktuálnych možností a s ohľadom na vek detí.
      
      
     21.6.2022 Exkurzia do Včelárstva
     Príchod detí do MŠ DO 8:00, odchod z MŠ 8:10
      
    • viac
    • Podujatia v mesiaci MÁJ a JÚN
    • Podujatia v mesiaci MÁJ a JÚN

    • 04.05.2022 20:15
    • MÁJ
     12.5. - Bábkové divadielko "Polepetko" 9:30
     18.5. - Fotenie - celá MŠ - šk. dvor
     JÚN
     1.6. - MDD - súťaže, zmrzlina
     13.6. - Besiedka - Kačičky
     14.6. - Besiedka - Sovy
     15.6. - Besiedka - Motýliky  a Myšky
     16.6. - Bio farma Stupava
     21.6. - Včelárstvo Dedinský (Devínska Nová Ves)
     28.6. - Bábkové divadielko Lienka
     29.6. - Rozlúčková disko-párty na šk. dvore
    • viac
    • MESIAC MAREC
    • MESIAC MAREC

    • 13.03.2022 13:39
    • V mesiaci marec sa v našej materskej škole zúčastníme týchto podujatí :
     14.3. o 10:00 - preventívny program "Póla radí deťom" - SOVIČKY
     16.3. o 9:30 Bábkové divadielko - Všetky deti
     22.3. o 9:30 absolvujú deti z triedy MOTÝLIKY návštevu knižnice
     25.3. o 9:30 absolvujú deti z triedy SOVIČKY návštevu knižnice
     KURZ KORČULOVANIA v termíne od 28.3.-1.4. pre deti z triedy Motýliky a Sovičky
    • viac
    • Karneval v MŠ
    • Karneval v MŠ

    • 03.02.2022 15:56
    • Kedy ? : 23.2.2022
     Program - Karneval párty 
                    - Súťaže, hry, aktivity, zábava
     Čo potrebujete ? : Masku a malé občerstvenie 
    • viac
    • Depistáž školskej zrelosti Motýle - Sovy
    • Depistáž školskej zrelosti Motýle - Sovy

    • 03.02.2022 15:52
    • Informácie z Centra pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie(CPPPaP)
     Utorok 8.2 o 8:45h - depistáž šk. zrelosti detí z tr. SOVY- len predškoláci, nie deti. ktoré mali odloženú školskú dochádzku, teda pokračovali v predprimárnom vzdelávaní v tomto šk. roku
     Streda 22.2 o 8.45h- depistáž šk. zrelosti tr. Motýle- len predškoláci a deti ktoré predčasne plnia povinné predprimárne vzdelávanie
    • viac
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
   • skola@zsgrosslingova.sk
   • +421 2 5292 3482
   • Grösslingová 48, 811 09 Bratislava Slovakia
   • 31810993
   • 2021687118
   • Mgr. Mária Hronská riaditelka@zsgrosslingova.sk 0915 724 351
   • Mgr. Michaela Hrnčiarová michaela.hrnciarova@zsgrosslingova.sk 0915 724 350
   • Michaela Vrabková +421 2 5292 3750 zsgrosba.ms@gmail.com
   • Ing. Monika Hatalová vychovnaporadkyna@zsgrosslingova.sk
   • Ing. Eva Ťažká +421 2 5296 8417 zsgrosba.sj@gmail.com
   • PhDr. Marcela Duchková marcela.duchkova@zsgrosslingova.sk 0903 873 284
   • Mgr. Diana Kuthanová diana.kuthanova@zsgrosslingova.sk +421 2 5292 3482
   • Mgr. Zuzana Horváthová zuzana.horvathova@zsgrosslingova.sk tel. kontakt: +421 2 5292 3482