• Škola v prírode - I. stupeň

   06.04.2017 18:01

   Škola v prírode 
   1. turnus  21.5.2017 - 26.5.2017 

      triedy: 1.A, 1.B

   2. turnus  28.5.2017- 2.6.2017    

       triedy: 2.A, 2.B,4.A 

   3. turnus   4.6.2017 - 9.6.2017

       triedy: 3.A, 3.B, 3.C, 4.B

   Celková suma 135 eur, záloha bola 30 eur, je potrebné doplatiť 105 eur. 
   Štvrtáci, ktorí nečerpali minulý rok dotáciu na ŠvP, tak ju čerpajú teraz. Dotáciu budu čerpať aj niektorí žiaci z 3.A. Zoznamy budú od 10.4.2017 u triednych učiteľov.

  • Dôležitý oznam

   06.04.2017 15:13

   Milí rodičia, 

   dovoľujeme si Vám oznámiť, že termín INFORMATÍVNYCH TA  sa mení z pôvodného dátumu 12. 4. 2017 na 10.4. 2017 /pondelok/.

   • 1. stupeň  o 16. 30 h
   • 2. stupeň  o 17,00 h 

    

   V tento deň sa uskutoční aj trištvrťročná klasifikačná porada. 

  • Škola v prírode - 1. stupeň

   04.04.2017 14:49

   Informácie:

   Miesto: Twistovo -. Oliwa resort                                   

   Termín: 21.5. – 23.6. 2017 (4 turnusy)

   Cena:  110 €      /6 x ubytovanie , strava, poistenie, animátori,.../ bez cien a dopravy

   Záväzná prihláška:  Prihlaska_do_Svp.docx

  • Dôležitý oznam: Riaditeľské voľno

   12.09.2016 19:49
   Riaditeľka Základnej školy s materskou školou, Grösslingová 48, 811 09 Bratislava v súlade so zákonom 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150 ods.5) udeľuje zo závažných dôvodov dňa 16.09.2016 (piatok) žiakom riaditeľské voľno
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
   • skola@zsgrosslingova.sk
   • +421 2 5292 3482
   • Grösslingová 48, 811 09 Bratislava
   • 31810993
   • 2021687118
   • Mgr. Mária Hronská riaditelka@zsgrosslingova.sk 0915 724 351
   • Mgr. Michaela Hrnčiarová michaela.hrnciarova@zsgrosslingova.sk 0915 724 350
   • Michaela Vrabková +421 2 5292 3750 zsgrosba.ms@gmail.com
   • Ing. Monika Hatalová vychovnaporadkyna@zsgrosslingova.sk
   • Ing. Eva Ťažká +421 2 5296 8417 zsgrosba.sj@gmail.com
   • PhDr. Marcela Duchková marcela.duchkova@zsgrosslingova.sk 0903 873 284
   • Mgr. Diana Kuthanová diana.kuthanova@zsgrosslingova.sk +421 2 5292 3482
   • Mgr. Zuzana Horváthová zuzana.horvathova@zsgrosslingova.sk tel. kontakt: +421 2 5292 3482