• Riaditeľské voľno

   08.10.2018 12:23

       Riaditeľka Základnej školy s materskou školou M. R. Štefánika, Grösslingová 48, 811 09 Bratislava v súlade so zákonom 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150 ods.5) udeľuje z technických príčin dňa 29.10.2018 (pondelok) žiakom riaditeľské voľno.

      Zároveň Vám oznamujeme, že v uvedený deň nebude v prevádzke ani ŠKD.

   Materská škola a školská jedáleň pre MŠ má riadnu  prevádzku.

    

    

    

   Mgr. Mária Hronská

                                                                                             riaditeľka školy

  • Lyžiarsky výcvik - II. stupeň

   09.10.2018 12:23

   Informácie k lyžiarskemu výcviku 2018/2019

   Termín:           27.1 -31.1 2019 (nedeľa - štvrtok)

   Miesto:           Horský Hotel Teplica, Brezovica (www.oravskyhaj.sk)

   Cena:                          185 eur(raňajky formou švédskych stolov, obed, večera, celodenný pitný režim, skipass počas celého pobytu na zjazdovke priamo pri hoteli, doprava)

   Platba:             Zálohu vo výške 35 eur do 30. októbra a doplatok 150 eur (len v prípade ak nečerpáte štátny príspevok) do 30. Novembra je potrebné uhradiť na účet SK2209000000000011472185, konštantný symbol: 0558, variabilný symbol: 012019 správa pre prijímateľa: priezvisko a trieda žiaka

  • Škola v prírode I. stupeň

   24.09.2018 19:37
   Informácie o ŠvP a záväzná príhláška:  
   Info a prihláška ŠvP 2018/2019 
  • Pomôcky pre prvákov

   17.08.2018 15:10
   Milí rodičia, 
   kliknutím na odkaz si môžete stiahnúť pomôcky pre budúcich prvákov. 
   Pomôcky pre prvákov