Navigácia ZŠ

Dôležité dokumenty

Oznámenie o škode na živote a zdravi

Správa ošetrujúceho lekára

Postup:

1.rodič  vytlačí tlačivo, 

2 vypíše a prinesie ho na potvrdenie do školy (ak sa úraz stal v škole, škola musi mať zdokumentovaný ZÁZNAM o ÚRAZE),

3. rodič vyplnené a podpísané tlačivo zanesie alebo pošle poštou na hociktorú pobočku poisťovne GENERALI,

4. poistovňa komunikuje už len so zákonným zástupcom žiaka.

 POZOR ! NEZABUDNITE UVIESŤ ČÍSLO POISTENIA: 2401670626 Platí od 1.10.2018 ( mení sa vždy v  októbri nasledujúceho roka)

 

VZN o určení školských obvodov

Žiadosť o odklad (Dávajte spolu s odporúčaním CPPPaP a odporúčaním pediatra) 

 

Školský poriadok pre žiakov školy

Smernica o ospravedlnovaní žiakov

Smernica č. 36-2018 k prevencii a riešeniu šikanovania

Rámcové učebné plány.docx

Inovovaný školský vzdelávací program

Hodnotiace správy 

Organizácia školy 2018-2019

Výchovný program ŠKD 2013-2018

Prevádzkový poriadok na školskom dvore

Žiadosť o prijatie na ZŠ

Plnenie povinnej šk.dochádzky v zahraničí


  

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
    Grösslingová 48, 811 09 Bratislava
  • +421 2 5292 3482

Fotogaléria