• Nadpis

    • Milí rodičia, žiaci a priatelia našej školy,

     vítame vás na úplne nových stránkach ZŠ s MŠ M. R. Štefánika, ktorá sa nachádza na Grosslingovej ulici 48 v Bratislave - Starom meste a tešíme sa, že vás môžeme aj takouto formou pravidelne informovať o každodennom živote, ale aj o novinkách na našej škole. Tieto stránky sú výsledkom spoločného úsilia vedenia školy a Rady rodičov. Veríme, že vám pomôžu pri hľadaní informácií týkajúcich sa štúdia u nás a priblížia dianie a život na našej škole.

     Ak vám bude niečo na týchto stránkach chýbať, napíšte nám a my sa pokúsime v čo najkratšej dobe to doplniť.

     Krátko z histórie školy

     Základná škola Milana Rastislava Štefánika na Grosslingovej ulici je v centre Bratislavy. Má zaujímavú a bohatú históriu, ktorá sa začala písať jej slávnostným otvorením 30. septembra 1931

     Vo dvoch krídlach budovy pracovali vtedy dve školy pod názvom "Štefánikove štátne ľudové a meštianske školy". Jedna bola chlapčenská a druhá dievčenská. V tom čase bolo na škole 10 tried, v ktorých učilo 13 učiteľov.

     Počas druhej svetovej vojny školu poškodilo bombardovanie. Až po jej oprave a rekonštrukcii v roku 1949 sa začalo vyučovať v pôvodnej budove.

     V roku 1970 sa vytvorila z oboch škôl len jedna pod názvom Základná deväťročná škola, v posledných rokoch len Základná škola.

     10. novembra 1995 škola získala čestný titul a bola zaradená do siete pridružených škôl UNESCO.

     Pôvodné pomenovanie školy po Milanovi Rastislavovi Štefánikovi z roku 1931 bolo vrátené v máji 1996.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
   • skola@zsgrosslingova.sk
   • +421 2 5292 3482
   • Grösslingová 48, 811 09 Bratislava
   • 31810993
   • 2021687118
   • Mgr. Mária Hronská riaditelka@zsgrosslingova.sk 0915 724 351
   • Mgr. Michaela Hrnčiarová michaela.hrnciarova@zsgrosslingova.sk 0915 724 350
   • Bc. Helga Dovalová +421 2 5292 3750 zsgrosba.ms@gmail.com
   • Ing. Monika Hatalová vychovnaporadkyna@zsgrosslingova.sk
   • Judita Šillová +421 2 5296 8417 zsgrosba.sj@gmail.com
   • PhDr. Marcela Duchková marcela.duchkova@zsgrosslingova.sk 0903 873 284
 • Fotogaléria

  • Takto sme oslávili koniec roka 2018/2019
  • Škola v prírode 1. - 3. ročník
  • Škola v prírode II. stupeň
  • Športový deň pre deti a rodičov – oslavujeme MDD
  • Aj my sme oslávili MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ
  • Školský koncoročný výlet - Červený Kameň
  • Pikopretek 2019
  • Škola v prírode TWISTOVO - I.turnus
  • Zápis do 1. ročníka
  • Netradičné vyučovanie v galérii
  • SLÁVIK SLOVENSKA 2019 - školské kolo
  • Úspech v medzinárodnej výtvarnej súťaži